Categorieën
Vandaag :Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

.

Met schaken leer je ook nog eens de Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen te onderhouden.
Het spreekwoord weergegeven in de titel van dit stukje is van toepassing op onze Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB).

Wat is namelijke het geval:
Begin juli 2020 werd op de KNSB-site het Protocol Verantwoord Schaken gepubliceerd.
Tot mijn verbazing werd door de KNSB de corona-hoofdmaatregel, nl. de 1,5 meter, losgelaten tussen de twee schakende schakers aan een schaakbord.
In mijn publicatie Schaaktoernooi te Biel en corona-schaken werd op dat Protocol commentaar gegeven.

Maar het spreekwoord doet zijn werking: per aangepast Protocol gedateerd 2/9/2020, gepubliceerd op de website op 4/9/2020 en gemaild aan de schaakclubs per 7/9/2020 wordt door de KNSB teruggekomen op het verlaten van de 1,5 meter regel en wordt de 1,5 meter regel, ook voor schakende schakers, in ere hersteld.

Helaas kon ik de Jaarvergadering van onze club van 3 september 2020 niet bijwonen. Op die vergadering kwam het concept Protocol Verantwoord Sporten gedurende de Corona Crisis bij Schaakclub Purmerend, dat ongetwijfeld veel noeste arbeid van ons Bestuur heeft geëist, ter sprake. Er is, uiteraard, stevig over dat protocol gediscussieerd want het is tenslotte een protocol dat een grote invloed op de uitvoering van de schaakcompetitie zal hebben.
Achteraf was dit Concept Protocol al bij voorbaat gedoemd aanpassing te moeten ondergaan, door de herintroductie van de 1,5 meter, maar dat konden de aanwezigen nog niet bevroeden.
Daarom moet ons Bestuur, op de valreep, nogmaals noeste arbeid verrichten om de Keizer competitie van start te kunnen laten gaan.
Dit moeten wij in ons achterhoofd houden als we a.s. donderdag beginnen met de Keizer competitie waarbij wij allen onbekend terrein betreden.

Deze week heb ik me ook opgegeven voor het Schaken op de Dijk (Makrelen toernooi). Ook voor dit toernooi is er een protocol dat nu wel aangepast zal moeten worden. Ik ben benieuwd of de Volendammers eruit komen. Het is een rapid toernooi waarbij het normaal is dat in bijna elke partij wel een tijdnoodfase voor zal komen, maar dat moet nu gebeuren op 1,5 meter afstand. Wellicht dat hier de spatschermen van Volendam uitkomst geven.
Op de deelnemerslijst zag ik dat er ondertussen 8 Purmerenders, inclusief Hing Ting Lai, zijn die zich ingeschreven hebben voor dit toernooi. Laten we duimen dat het toernooi veilig doorgang zal kunnen vinden!!!

Ondertussen is een conclusie dat de KNSB een hoop reuring teweegbrengt hetgeen een geheel nieuw karakter aan het schaken geeft!!

.

Delen