Vandaag :
♔ niets op de agenda
Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Kroongroepen

In de jaarvergadering van het seizoen 1994 – 1995 is de opzet van de interne competitie veranderd. Deze keer met de gedachte de sterkere spelers van de club intern aan het bord aan het werk te zien. Een aantal spelers heeft toen aangegeven in de Keizercompetitie te weinig uitdaging te zien. Vooral de spelers van het eerste team geven er de voorkeur aan in een gesloten groep tegen elkaar uit te komen. Daarbij is van tevoren bekend wie tegen wie gaat spelen en is voorbereiding mogelijk. In de jaarvergadering wordt dit voorstel aangenomen en wordt besloten deze competitie de ‘Kroongroep’ te noemen.

Door de jaren heen is het steeds een vraagstuk geweest hoe de sterkere spelers van de club bij de interne competitie te betrekken. Er zijn perioden geweest dat vrijwel alle leden aan de interne competitie meededen, maar ook jaren dat de topspelers om allerlei redenen verstek laten gaan. De Kroongroep is in de periode 1994 – 2005 een oplossing voor dit probleem geweest. Met, niet geheel ten onrechte, echter ook wat wrevel bij de spelers die niet aan de Kroongroep deelnemen. Zij hebben immers niet meer de gelegenheid zich te meten met de sterkere spelers.

Een jaar of tien geleden is een aantal ‘Top-toernooien’, met hetzelfde idee als bij de Kroongroepen als basis, gespeeld. En begrijpelijkerwijs met dezelfde wrevel.
Kennelijk voldoet de formule voor de langere tijd toch niet, zowel de Kroongroep als het Top-toernooi zijn geen blijvertjes gebleken.

In mijn archief heb ik de bulletins van de eerste zes Kroongroepen, waaraan ik heb meegedaan, gevonden. Dat is in de periode 1994 – 2000.
Evert Schlebaum heeft de bulletins gescand zodat ze nu als pdf beschikbaar zijn. Daarmee is weer een stukje van onze clubgeschiedenis bewaard. De bulletins uit de periode 2000 – 2005 probeer ik op te sporen zodat dit stukje historie gecompleteerd kan worden. Mocht iemand die nog hebben dan hoor ik dat graag!

De bulletins zijn voorzien van soms summier, soms uitgebreid commentaar. Maar altijd zeer lezenswaardig. En er zitten fraaie partijen bij die de moeite van het naspelen waard zijn!

Kroongroep 1994 – 1995, 16 deelnemers, bulletin Roland Verdonk, winnaar Ronald Overveld (12½ uit 15)

Kroongroep 1995 – 1996 deel 1, Kroongroep 1995 – 1996 deel 2, 20 deelnemers, bulletin Peter Holscher, winnaar Roland Verdonk (14 uit 19)

Kroongroep 1996 – 1997, 20 deelnemers, bulletin Peter Doggers, winnaar Peter van den Brink, Pieter Hopman, Roland Verdonk (13 uit 19)

Kroongroep 1997 – 1998, 18 deelnemers, bulletin Roland Verdonk, winnaar Roland Verdonk (13 uit 16)

Kroongroep 1998 – 1999, 14 deelnemers, bulletin Roland Verdonk, winnaar Roland Verdonk (11½ uit 13)

Kroongroep 1999 – 2000, 16 deelnemers, bulletin Roland Verdonk, winnaar Roland Verdonk (13 uit 15)

Kroongroep 2000 – 2001, 18 deelnemers, bulletin ?, winnaar Yong Hoon de Rover (14 uit 17)

Kroongroep 2001 – 2002, 14 deelnemers, bulletin ?, winnaar Pieter Hopman, Roland Verdonk (10 uit 13)

Kroongroep 2002 – 2003, 14 deelnemers, bulletin ?, winnaar ?

Kroongroep 2003 – 2004, 10 deelnemers, bulletin ?, winnaar Pieter Hopman, Roland Verdonk (7 uit 9)

Kroongroep 2004 – 2005, 11 deelnemers, bulletin ?, winnaar Rob Schoorl (8 uit 10)