Categorieën
Vandaag :Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Purmerend kiest voor badlakens

Nu we aan de vooravond staan van een nieuw verenigingsjaar wil ik graag namens het bestuur aangeven hoe we dit willen gaan verwezenlijken. Het heeft nogal wat hoofdbrekens gekost om te komen tot een veilig protocol, waarbij het verantwoord is om weer live in Triton te schaken. Op de ALV van donderdag 3 september kwam het bestuur met een concept-protocol, waarop geschoten mocht worden door de leden. Dat werd volop gedaan en daar kwamen ook goede voorstellen uit. Ondertussen heeft de KNSB al weer een aanpassing van het protocol doen uitgaan, waarbij het handhaven van de 1,5 afstand tussen de spelers, ook je directe tegenstander als maatstaf werd gepresenteerd. Daarnaast heeft Triton een aantal voorwaarden gesteld, waar we rekening moeten houden. Kort gezegd komt het erop neer, dat de ruimte in de grote zaal gecombineerd met de kleine zaal, beperkt wordt tot 30 spelers. Dat betekent waarschijnlijk, dat niet alle spelers in de grote zaal/kleine zaal terecht kunnen en een aantal spelers hun partij zullen spelen in andere beschikbare ruimtes binnen Triton.
Op grond van de 1,5 meter regel stelt het bestuur voor, om aan te geven of je als lid wenst te spelen met behulp van twee tafels en een badlaken of gewoon achter één tafel, waarbij de speler achterover leunen als hij/zij niet aan zet is. Bij de verplichte opgave om deel te nemen aan de volgende ronde dienen spelers aan te geven wat hun voorkeur verdient. Van tevoren wordt dan een indeling gemaakt, waarbij de als eerste genoemde spelers spelen aan tafel 1 enzovoorts. De plattegrond met de tafelnummers alsmede het complete protocol worden nog deze week aan de leden toegestuurd. Bij deelname teken je de presentielijst, waarbij je dan gelijk akkoord gaat met het protocol. Alleen op deze manier is het verantwoord om te spelen. Laten we hopen dat dit goed gaat en dat we op deze manier toch het clubgevoel weer terug krijgen!
Opgeven voor woensdagavond 19:00 uur! De indeling staat dan uiterlijk 21:00 uur op de site.

Overigens zal er ook voor de leden, die niet naar de club willen komen, een virtuele clubavond worden georganiseerd door Bert Jan Melchers. Deze competitie staat los van de Keizercompetitie en begint donderdag 10 september a.s. om 19:30 uur. Informatie van Bert Jan volgt.
Hopelijk tot ziens!
Namens het bestuur,
Kees Pruis, voorzitter en Corona-verantwoordelijke

Delen