Categorieën
Vandaag :Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Schaaktoernooi te Biel en corona-schaken

.

In de wekelijkse schaakrubriek van Hans Ree wees hij op het jaarlijkse schaakfestival te Biel, Zwitserland. Geen on-line toernooi maar “gewoon” weer zo’n toernooi waar met hout wordt geschaakt.

Interessant is dat de grootmeestergroep speelt op schaakborden waarbij midden over het bord een perspexplaat (spatscherm) is geplaatst. Zodoende kunnen de twee spelers, wel gescheiden door die plaat, gewoon aan het bord plaatsnemen.
In mijn artikel van 12 april j.l. over corona-schaken stelde ik die manier van spelen al voor en ik ben blij dat de organisatoren van het Bieler schaakfestival die suggestie hebben overgenomen. Op de website van het toernooi (website) ziet men duidelijk de perspexplaat over het bord staan. Teneinde het door mij geschetste euvel van het uitvoeren van een zet op de bordhelft van de tegenstander (dus aan de andere kant van het scherm) te omzeilen, hebben de organisatoren een rechthoekig gat in de plaat aangebracht. Door dat gat kan ook een zet uitgevoerd worden naar of op de bordhelft van de tegenstander.

De verdere groepen spelen aan grotere tafels waarbij zij op ruime afstand van elkaar zitten. Om te zetten dienen de spelers op te staan om de zet uit te voeren.
Dit is geheel conform de suggesties die ik mijn bovengenoemde publicatie deed, zie de figuur in de publicatie.

Ook in Nederland zijn er ontwikkelingen op dit gebied.
Op de website van DD te Den Haag (Discendo Discimus opgericht  1852!!) is te zien hoe men de per 1 juli gestarte zomercompetitie speelt (zie https:\/\/dd1852.nl). Duidelijk is, door de plaatsing van de tafels en het gebruik van twee borden per partij de Hagenezen duidelijk kiezen voor veiligheid door de 1,5 meter afstand in acht te nemen!!

In het licht van deze voorbeelden is het enigszins lichtzinnig van de KNSB om de corona-hoofdregel van 1,5 meter overboord te zetten. In het recente protocol voor de schaaksport wordt tussen een speler en de tegenstander de 1,5 meter regel losgelaten. De argumentatie is dat er op een zo normaal mogelijke manier geschaakt moet kunnen worden,
Dit berust op een misverstand. Los laten van de 1,5 meter regel in de sport is alleen toegestaan als een beoefening van de sport onmogelijk wordt indien de 1,5 meter in acht genomen zou worden. Denk bijvoorbeeld aan boksen, judo of bij roeien aan de acht met stuurman (1,5 meter in acht nemen zou betekenen een vier zonder stuurman team dan zou moeten roeien in een acht-met-stuurman-boot. Het acht met stuurman team zou niet kunnen roeien).

Echter de verrichtingen van de schaker in Biel en bij DD laten zien dat de schaaksport zonder meer beoefend kan worden met inachtneming van de 1,5 meter regel.

Heel terecht wijst de KNSB in haar protocol op het belang van een goede ventilatie in de speelruimte. Dat heeft uiteraard te maken met de lange tijd die partijen kunnen duren zodat men lang blootgesteld is aan de atmosfeer in de speelzaal.
Verder is het terecht dat de KNSB in haar protocol wijst op de eigen afweging van iedere club, organisator en individuele schaker.

.

Delen