Categorieën
Vandaag :Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Purmerend 3 – Z.S.C. Saende 3 uitslag 3,5 – 4,5 – Impressies

In aansluiting op het korte verslag van deze wedstrijd dat eerder op deze website verscheen op 18 december 2015, volgen hieronder de partij-impressies van de spelers.

BORD 1 Peter Roggeveen – Rob Hahlen 0-1
In de opening verzuimt wit de cruciale zet h3 te spelen. In een later stadium heeft hij de keus uit de verdedigende zetten h3 en g3. Hij kiest met g3 voor de slechtste verdediging. Met een combinatie met een tussenzet kan ik dan twee kwaliteiten of, zoals in de partij gebeurt, de dame voor 2 lopers winnen. De afruilen die volgen maken mijn taak gemakkelijker. Na een kleine slotcombinatie, waarin ik een kwaliteit offer en er een eindspel zal resteren met dame en een vracht pionnen tegen een loper en een toren, is het pleit na 27 zetten beslecht.
(Een grondiger analyse van mijn kleine slotcombinatie laat zien dat ik na een verrassende riposte van wit slechts een kwaliteit kan winnen. Mijn tegenstander heeft de beste voortzetting net als ik gemist!)

BORD 2 Ton de Veij – Jaron Rosegg 0-1
Vanaf het begin had ik het heft stevig in handen. Ik speelde op de 11e zet e5-e6, waarna zwart met de f-pion terugsloeg. Na mijn Pg5 stond zwart echt gekreukt en kon met moeite het hoofd boven water houden door een kleine kwaliteit te offeren en veel tijd te verspelen.
Hierna ontspon zich een spannende open strijd, waarbij ik wat in de verdrukking kwam. Zwart kwam in tijdnood en had af en toe nog maar een paar seconden, maar ja dan weer een zet en weer 10 seconden erbij. Helaas liet ik me meeslepen in zijn tijdnood en deed een onnauwkeurige koningszet op de 38e zet. Ik ging naar f3 waar Kg1 véél beter was. Zwart heeft dan niets meer. En zo kon het gebeuren dat ik ineens pardoes matgezet werd. Mijn tegenstander en ik reageerden beiden verbaasd dat het mat was. Zuur want anders zou hij ongetwijfeld aan de tijdnood bezweken zijn.
Volgende keer hoop ik ook eens mijn steentje te kunnen bijdragen.

BORD 3 Pim Hoff – Frank van der Moolen 1-0
Met 100 ratingpunten meer dan mijn tegenstander Pim Hoff speelde ik met zwart best een leuke opening (Engels) waarin ik mijn d-pion ruilde voor zijn b-pion en daarmee hoopte ik in een later stadium mijn pionnenmeerderheid op de damevleugel naar voren te kunnen brengen. Door een paar onnodig zwakkere zetten gingen echter een aantal tempi verloren waardoor ik daar niet meer aan toekwam. Wit had duidelijk initiatief en voerde de druk op. Om het gevaar te temperen kon ik de dames en wat lichte stukken ruilen, maar het kostte me uiteindelijk ook een pion. Zo hield ik een eindspel over met koning en toren, terwijl mijn tegenstander daar nog een extra pion bij had. Met mijn toren kon ik wel wat schaakjes geven, maar omdat mijn koning niet aan de goede kant van de pion kon komen, was het niet voldoende om de pion tegen te houden. Zodoende ging de laatste partij van de avond verloren en werd het een jammere 3,5 – 4,5 nederlaag voor Purmerend 3.

BORD 4 Serkan Milli – Erik Lust ½-½
Zie het korte verslag van 19 december 2015

BORD 5 Sjaak Veth – Kees Kerkdijk ½-½
Een onregelmatige gesloten opening met Pc3 in plaats van c2-c4.
Het spel ontwikkelde zich langs lijnen van geleidelijkheid waarbij ik enig voordeel kreeg. Dat voordeel verdampte omdat ik een loperstel afruilde en een paard op e5 toeliet. De afruil kwam wit ten goede omdat hij minder ruimte had.
Na afruil van de lichte stukken ontstond een bijna met pionnen tegen elkaar geschoven afgesloten stelling zodat remise een uitslag was die overeenkwam met de bordstand.
Toen ik als eerste klaar was kon ik de andere borden bekijken en me voorbereiden op vragen van de teamleden of er als of niet op winst of remise gespeeld moest worden. Vooralsnog schatte ik bij de stand 2,5-0,5 in dat, hoewel we wel voorstonden, de uitslag nog geenszins vaststond. Zo moest ik Ton desgevraagd adviseren om op winst te blijven spelen.

BORD 6 Foppe Reinders – Arjen Springorum 0-1
In de klassieke variant van de Caro-Kann maakte ik een inschattingsfout. Tot de 30e zet speelde ik een gewonnen partij. Ik speelde toen met de witte loper en 6 pionnen tegen een paard en eveneens 6 pionnen. Op de 30e zet had ik het Paard op g4 moeten slaan en er was niets aan de hand geweest. Mijn tegenstander had dan met een triple pion gezeten en ik had mijn koning in het centrum staan. Tot 2 maal toe liet ik het Paard staan en dat was een verkeerde beslissing. Nadat het Paard buiten bereik van de Loper kwam, kon het successievelijk mijn pionnen onschadelijk maken. Op de 63e zet heb ik moeten opgeven omdat mijn tegenstander 2 verbonden pionnen overhield en makkelijk kon promoveren.
(Springorum is topscorer in klasse 2C met 4 uit 4, dus zonder meer dient hij als een geduchte tegenstander beschouwd te worden die klaarblijkelijk er ook af en toe doorheen zwijnt! CK).

BORD 7 Arnold Rijksen – Paul Meijer 0-1
Ik had een Franse partij, waar ik meteen druk gaf op het centrum. Mijn tegenstander Arnold Riksen moest meteen in de verdediging. Op een gegeven moment kon ik mijn paard ruilen tegen zijn zwarte loper en bezorgde hem een dubbel pion, Later ging Arnold zijn koningstelling opgooien om mijn koningzijde aan te vallen, echter kon ik de aanval pareren. Ik zelf had aan de damezijde een pion meer en bracht de pion aan de overzijde en mijn tegenstander gaf op.

BORD 8 Jan Bakels – Rebecca Rosegg ½-½
Zie het korte verslag van 19 december 2015

CK

Delen