Categorieën
Vandaag :
♔ niets op de agenda
Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Nieuwe statuten en HHR

Beste leden,

Binnenkort ontvangt u de uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering van Schaakclub Purmerend te houden in Triton op donderdag 31 augustus 2023.

Deze ledenvergadering heeft een bijzondere aard omdat zowel een aanpassing van de Statuten als van het Huishoudelijk Reglement op de agenda staan. Deze aanpassingen vinden grotendeels hun oorsprong in de per 1 juli 2021 ingegane Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De KNSB heeft daarop voor alle aangesloten vereniging modelstatuten laten opzetten door de Stichting Vereniging en Recht. Het bestuur heeft besloten deze modelstatuten grotendeels te volgen.

Wij verzoeken u kennis te nemen van de tekst van het concept nieuwe statuten en concept HHR zodat het aannemen daarvan ter vergadering in stemming kan worden gebracht. De genoemde concepten treft u aan op de startpagina van onze website (rechts onderaan) of via onderstaande links.

Concept-Statuten-20230831

Concept-Huishoudelijk-Reglement-20230831

Het gaat te ver om woordelijk alle wijzigingen hier te noemen, maar een overzicht van de belangrijkste wijzigingen is:

  1. Toevoeging van tekst betreffende de nieuw opgerichte continuïteitscommissie.
  2. Toevoeging van de mogelijkheid tot elektronisch stemmen.
  3. Aanpassing maximale herkiesbaarheid bestuursleden.
  4. Toevoeging van regels voor gedrag.
  5. Vrijstelling van het betalen van contributie voor titelhouders GM, IM, FM, WGM, WIM, WFM (HHR).

Omdat in deze ALV gestemd gaat worden over het aannemen van nieuwe statuten is het noodzakelijk dat minimaal 50% van de stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig is. Het bestuur roept u dan ook met klem op aanwezig te zijn bij deze ALV.

Dan sluiten wij graag af met u een hele fijne zomervakantie te wensen en graag tot ziens op de ALV op donderdag 31 augustus om 20:00.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur.

Delen