Categorieën
Vandaag :Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Naar een stapel-plicht voor de schakers?!?!?

Langzamerhand loopt het seizoen weer ten einde. Na de play-offs moeten we een tijdje afzien voordat we weer kunnen schaken.

Het valt me op dat tegenwoordig vrijwel alle leden na afloop van hun partij bord, klok en stukken netjes opbergen. Dat bespaart een hoop tijd aan het eind van een soms lange avond: er zijn altijd wel partijen die alle tijd vergen van de spelers en dan pas tegen 23:45 uur afgelopen zijn.

Dat herinnert  me aan een stukje op deze website waarin ik herinneringen ophaalde aan de situatie in de 60-er jaren. Daarbij werden rijmpjes gebruikt om de leden te stimuleren om na afloop van hun partij op te ruimen. zie https://www1.schaakclubpurmerend.nl/nieuws/klokken-borden-en-stukken

INDIEN NIET MEER GESTREDEN WORDT,
DE STUKKEN PLAATSEN OP HET BORD!

NA AFLOOP DER STRIJD
KLOK EN STUKKEN IN DE DOOS GELEIT!

Klaarblijkelijk hebben die rijmpjes goed gewerkt want ze werken nog steeds door tot in de huidige tijd!!

Een ander punt is natuurlijk het opruimen van de stoelen. Gelukkig heeft enkele jaren geleden onze toenmalige materiaal-commissaris Jan Poland gezorgd dat we niet meer de loeizware tafels hoeven te stapelen. Maar de stoelen moeten nog steeds gestapeld worden.

Uit wel-ingelichte kringen heb ik vernomen dat het Bestuur een OEKAZE voorbereidt om één en ander in goede banen te leiden.
De oekaze zou gaan bepalen dat voortaan de verliezer van een partij de twee stoelen dient te stapelen. In geval van remise stapelen de spelers ieder hun eigen stoel.
Natuurlijk zijn er mensen die van de stapelplicht vrijgesteld kunnen worden, bijvoorbeeld wegens rugproblemen of gevorderde leeftijd. En het spreekt vanzelf dat de heren hoffelijk voor de dames stapelen!

Op zich een goed idee, maar een groot nadeel voor de mensen die hypergevoelig zijn voor geluid tijdens het spelen. Het stapelen maakt nogal wat lawaai zoals het schuiven van de stoelen naar de stapel, metaal op metaal geluiden bij het stapelen, en natuurlijk het geklets bij het uitvoeren van die taak.

De wel-ingelichte kringen gaven ook aan dat het Bestuur daarom overweegt, maar daarbij twijfelt, om te bepalen dat het stapelen pas mag gebeuren nà beëindiging van de laatste partij. Daartoe zullen alle verliezers en remise-schuivers verplicht zijn tot die tijd te blijven.
De exploitant van de bar in het Triton is van deze regeling een groot voorstander omdat hij verwacht dat zijn bar-omzet daardoor flink zal toenemen.
Het Bestuur zal ook toelaten dat de stapelplicht tegen aanbieden van een consumptie overgedragen kan worden aan een andere schaker.

Zeer binnenkort, op 3 april 2019, hoopt het Bestuur de eindversie van de oekaze in haar vergadering aan te nemen.
Het Bestuur beseft dat de stapel-plicht niet veel sympathie zal oproepen bij de leden.
Maar het Bestuur streeft een hoger doel na: Men kan de stapel-plicht vermijden door te winnen. De stapel-plicht zal de vechtlust van onze schakers aanwakkeren om te winnen. De hogere winst-instelling van onze schakers zal dan weer gunstig uitwerken op de resultaten in de externe competitie. Het Bestuur verwacht volgend seizoen betere resultaten in de externe competitie, om te beginnen een promotie terug naar NHSB Klasse 2 van team Purmerend N1.

Heeft u nog aanmerkingen over het stapelen die u kwijt wilt aan het Bestuur, aarzel dan niet om per omgaande het Bestuur uw opmerkingen, via één der e-mail adressen van de bestuursleden of bel ze op, te doen toekomen.
Ongetwijfeld zullen uw opmerkingen meegenomen worden in de besluitvorming.

Delen