Categorieën
Vandaag :
♔ niets op de agenda
Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

KLOKKEN, BORDEN en STUKKEN

 

In Eeuwig Schaak van medio jaren 60 van de vorige eeuw kan men afleiden dat onze club toendertijd krap in haar materiaal zat. Uiteraard speelde hier een kostenaspect. Ga maar na, in die jaren werd het lidmaatschap per maand betaald.

Maar slimme bestuursleden namen hier het initiatief.

Zo kunnen we lezen dat er in 1964 een busjes-actie onder de leden werd gehouden. Er werden 35 busjes bij de leden uitgezet waarin zij per week gedurende een jaar een kwartje ten bate van de club konden storten. Bij de jaarvergadering in september 1964 bleek een totaal van ca. fl. 143 door de leden bij elkaar gespaard te zijn, hetgeen betekende dat 50% van de kwartjes ook daadwerkelijk door de leden gestort was. Het Bestuur bestemde deze som geld voor de aanschaf van een type-machine (fl. 150) “waarvan in de toekomst grote financië le baten worden verwacht.”!!!!!

Een ander signaal van krapte was de oproep in het augustus 1965 nummer van Eeuwig Schaak. Daarin werd door de Redactie van Eeuwig Schaak (en hoofdredacteur was toen onze eigen Henk Breeuwsma!!) vermeld dat de eerste helft van 1965 er al 5 klokken voor fl. 9,00 per stuk gerepareerd hadden moeten worden. Op jaarbasis betekende dat dat hiervoor de jaarcontributie van 4 leden gebruikt moesten worden! De leden werden opgeroepen om voorzichtig met de klokken om te gaan en er niet op te hameren.

In de 1964 jaargang van Eeuwig Schaak kunnen we in bijna ieder nummer de 4 stelregels voor een goede behandeling van het materiaal vinden.

De vier stelregels, die altijd in HOOFDLETTERS werden weergegeven, luidden:

INDIEN NIET MEER GESTREDEN WORDT,
DE STUKKEN PLAATSEN OP HET BORD!

MAAK GEEN BROKKEN
VAN ONZE KLOKKEN!

NA AFLOOP DER STRIJD
KLOK IN DOOS GELEIT!

KWART VOOR TWAALF NIET MEER SCHAKEN
OM VOOR TWAALVEN BUITEN TE GERAKEN!

Uit de hierboven aangegeven oproep in het augustus 1965 nummer van Eeuwig Schaak kunnen we afleiden dat, ondanks de stelregels, er klaarblijkelijk toch nog leden waren die schaakklokken in vluggertjes mishandelden.

Maar de klapper lezen we in het juni 1965 nummer van Eeuwig Schaak.

We lezen daar dat het Bestuur voornemens was om 10 klokken aan te schaffen zodat bij dat aantal zo al een 11e klok gratis verkregen zou worden van de leverancier.
Het Bestuur riep ook 10 leden op om een klok te adopteren en de kosten voor zo’n klok van fl. 32,50 in 7 maandelijkse termijnen aan de penningmeester te betalen.

Zo zie je dat Schaakclub Purmerend zijn tijd ver vooruit was waar het adoptie financiering betreft. Vandaag de dag kunnen we in Purmerend zien dat ettelijke rotondes geadopteerd zijn door bedrijven en organisaties.

Heel modern lijkt het, maar het is oude wijn in nieuwe zakken want de Schaakclub Purmerend deed dat al in 1965!!!!

Delen