Categorieën
Vandaag :Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Marloes, Marleen, Yifan, Theresia en Caïssa

.

2 februari 2018 zal herinnerd worden als de dag dat het dameloze tijdperk eindigde. In dit verband is er geen sprake van een houten dame maar van een dame van vlees en bloed.

Onze voorzitter kon aankondigen dat Marloes Rogge lid was geworden van de Schaakclub Purmerend. Zij zou per direct deelnemen aan de Keizer(in)-competitie en in het strijdperk treden met Koen van Lankveld. Ik kon constateren dat zij zonder meer een leuke partij speelde en ik kreeg sterk de indruk dat Koen blij mocht zijn dat hij met remise wegkwam.

De afgelopen tijd zijn er, op schaakgebied, meer dames die van zich hebben laten spreken.
Als eerste wordt genoemd Marleen van Amerongen die verleden jaar voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond werd.
Meer recent maakten we kennis, via internet, met schaakgrootmeesteres Yifan Hou. Zij speelde mee in de hoofdgroep van het net geëindigde TATA Steel toernooi in Wijk aan Zee.

Overigens zat het wel in de lucht en in mijn artikel op deze website van 11 november 2017, zie artikel 11/11/2017 , vermeldde ik al dat “De schaakwereld is klaarblijkelijk een door vrouwen nog in te nemen bastion”. Overigens is dit mijnerzijds wel een onnauwkeurig woordgebruik. Een bastion is immers een bouwwerk gemaakt om te verhinderen dat er personen binnendringen. Ik mag, denk ik, wel voor alle leden spreken dat dat woordgebruik beter kan want alle leden zullen nieuwe leden van beiderlei kunnen van harte welkom heten en voor hem of haar applaudisseren.

Een beter woord dan bastion is waarschijnlijk schaakhemel. Wellicht zullen sommigen dat overdreven vinden, maar later in dit artikel zal blijken dat dit woord zeker wel toepasselijk is.

Op diezelfde avond mocht ik van de voorzitter een fraaie “Reisgids voor Schaakliefhebbers” van de hand van Rob Spaans in ontvangst nemen voor mijn bijdragen aan het clubleven van Schaakclub Purmerend middels publicaties op deze website.

Een leuk boek geschreven door schaker Rob Spaans, lid van de schaakclub Heerhugowaard. Het boek is uitgekomen in een oplage van 512 stuks en wordt door mij ten zeerste aanbevolen. Wilt u een exemplaar hebben, benader de auteur dan direct.
In het boek worden voor schakers interessante reisbestemmingen beschreven. Naast heel bekende bestemmingen zoals het Max Euweplein en het Max Euwe Centrum te Amsterdam, de schaakschatten in het Rijksmuseum,  en het Stedelijk Museum te Amsterdam worden er in het boek ook meer bestemmingen in Nederland, maar ook in andere landen genoemd en beschreven, alles voorzien van instructieve foto’s.

Bij het zoeken of Leipzig ook genoemd werd in het boek, vond ik op pagina 166 het plaatsje Löberitz dat niet ver van Leipzig ligt.
De leden van de Schachgemeinschaft 1871 Löberitz willen van hun dorp een schaakdorp maken.
Daartoe is er door de leden van de schaakclub ook gewerkt aan een schaakmuseum waarin schaakspellen, -klokken, -postzegels, -computers, -geldbiljetten en andere schaakobjecten te zien zijn. Het museum heeft ook een bibliotheek met ca. 3000 schaakboeken. De in het boek bij het artikel afgedrukte foto toont de Heilige Theresia van Avila; zij is voorzien van een aureool, zoals heiligen hebben, en in de cirkel van haar aureool is een schaakbord aangebracht!! zie foto links (bron: website Schachmuseum Löberitz museum).

Uit de tekst blijkt verder dat de Heilige Theresia al sinds jaar en dag de beschermheilige van het schaakspel blijkt te zijn. Ze leefde in de 16e eeuw en werd in 1944 door Paus Pius XII tot beschermheilige voor het schaken uitgeroepen. Zoals bekend zal zijn is een beschermheilige een persoon die van al hem of haar ter beschikking staande mogelijkheden gebruik zal maken om de zaak waar hij/zij voor staat tot verdere ontwikkeling te brengen.
Het blijkt dat Theresia in haar teksten dikwijls een vergelijking maakte tussen schaken en bidden. Voor beide activiteiten geldt dat er theorie besturdeerd moet worden die daarna in praktijk gebracht moet worden. Het pikante hierbij is dat het Theresia, als kloosterlinge, verboden was om het schaakspel te beoefenen. Klaarblijkelijk speelde ze toch schaak achter de gordijnen.

Het is aannemelijk dat de meer bekende Vrouwe Caïssa, schutpatroon van het schaakspel, samenwerkt met de Heilige Theresia. En de zaak waar zij beiden voor staan omvat ongetwijfeld ook om meer vrouwen tot de actieve schaakbeoefening te brengen.
Wellicht kunnen we in de keuze van Marleen van Amerongen tot onze KNSB-voorzitter al de invloed van beschermheilige en schutpatroon zien evenals de intrede van Marloes als lid van Schaakclub Purmerend!!

In dat licht moet mijn opmerking hierboven geplaatst worden dat er meer sprake is van een schaakhemel waarin nieuwe leden intreden als zij lid worden van een schaakclub, meer in het bijzonder onze schaakclub. Die Heilige Theresia is in de hemel kind aan huis!
Wij zien dus uit naar de verdere heilzame invloed van beide dames op het reilen en zeilen van onze schaakclub.

Als persoonlijke noot kan ik nog vermelden dat ik zaterdag 3 februari j.l. weer een gesprek had met mevrouw T. C. te P. toen ik haar tegenkwam bij de supermarkt. Sinds enige tijd probeer ik haar over te halen lid van onze schaakclub te worden. Als zeer positief kan gezien worden dat zij al in detail op de hoogte was van de prestatie van Vladimir op het TATA Steel toernooi. Ook was zij bekend met de foto van Karjakin met Vladimir. Kunnen we hier ook al weer de heilzame werking van Vrouwe Caïssa en de Heilige Theresia zien??

Met een verwijzing naar mijn artikel op deze website van 18 mei 2016, zie prins Claus , met name de laatste alinea, rond ik dit artikel af.

Meer info over Theresa op https:\/\/www.chessmaniac.com/saint-teresa-of-avila-patron-saint-of-chess/

.

Delen