Categorieën
Vandaag :Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

WEG MET DE STROPDASSENREVOLUTIE ?

 

(Voor de duidelijkheid: dit artikel gaat niet over wijn en de verpakking daarvan.)

In het november 1957 nummer van Eeuwig Schaak komt het volgende gedicht voor van de toenmalige huisdichter van de Schaakclub Purmerend R. Bijlsma:
image

Dit gedicht is duidelijk geinspireerd door de sterke ondervertegenwoordiging van vrouwen in schaakclubs in het algemeen. Het bevat in de slotregel een opwekking aan de lezer/schaker om, evenals de hoofdpersoon in het gedicht, de partner over te halen om lid van de schaakclub te worden.

De geschiedenis getuigt ervan dat dat niet gaat werken. Ofwel de pogingen zijn mislukt, ofwel de enthousiaste schaker die het recept opvolgde zal ten prooi gevallen aan slapeloosheid met alle gevolgen van dien (waaronder echtscheiding of echtelijke twisten zodat de partner naar de schaakclub mee te tronen niet meer aan de orde was).

Onze club mag niet klagen. Wij hebben jarenlang mevrouw G. Schlebaum als lid en jeugdleidster gehad. Zij heeft lange jaren de jeugdafdeling getrokken en wel vanaf 1996 tot minstens 2006. Voorafgegaan door Jaap Leguijt, jeugdleider in de jaren 1977 tot 1993, heeft zij een goede basis gelegd voor de huidige bloeiende jeugdafdeling.

Het boven weergegeven gedicht van Bijlsma en de inzet van mevrouw Schlebaum voor de jeugdafdeling en de stukken voor de komende Bondsraadvergadering van de KNSB doen reminiscenties ontstaan.

Die Bondsraadvergadering-stukken zijn integraal gepubliceerd op de website van de NHSB.
Een brei van teksten en gegevens maar dat u kennis neme van pagina’s 118 t/m 120 van het pdf-document!

Wat lezen we daar? Mevrouw M. van Amerongen wordt voorgedragen voor de functie van Voorzitter van de KNSB.
Gezien haar opleiding en werkervaring kan ik me niet voorstellen dat zij uit het verschijnsel dat voornamelijk mannen de schaaksport beoefenen zal concluderen dat schaken niets voor vrouwen is.
Zij zal eerder concluderen dat er enorme kansen voor de schaaksport liggen om de trend van het stabiele tot licht afnemende ledenaantal van de KNSB om te buigen naar een stijging door massaal vrouwen tot schaaksters te maken.

In afwachting van het binnenstromen van grote aantallen vrouwen zou ik alle leden willen aanraden om de op 9 december 1998 door Prins Claus ontketende stropdassenrevolutie de rug toe te keren.

Delen