Categorieën
Vandaag :
♔ niets op de agenda
Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Huishoudelijke mededeling contributie 2016/2017

Beste schaakleden schaakclub Purmerend,

De inning van de contributie  met een machtiging, zal in twee termijnen worden gedaan. De tweede inning (en nieuwe leden) zal plaats vinden rond  31 maart 2017, gelieve hiermee rekening te houden.

Hierbij een dringend verzoek aan alle leden zonder machtiging en die nog niet betaald hebben, om de contributie 2016/2017 per omgaande te voldoen, door middel van overmaking op:NL73INGB0000411053 t.n.v. Schaakclub Purmerend.

Penningmeester Schaakclub Purmerend

Delen