Categorieën
Vandaag :
♔ niets op de agenda
Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Het eerste jaar zit erop

Beste leden,

Het is zover, het seizoen zit erop. In de playoff zijn alle partijen onder de bezielende leiding van Bert-Jan gespeeld en kon de eindstand worden opgemaakt. Ook mijn  eerste jaar als uw voorzitter zit erop en ik moet zeggen dat ik ervan heb genoten. Samen met mijn enthousiaste mede bestuursleden hebben we de club weer op de rails gezet door een aantal hoogste noodzakelijke zaken op te pakken. Ik noem het door de wet WBTR noodzakelijke herschrijven van de statuten wat, mede door de uitstekende voorbereiding door Rob Hählen, kon worden afgerond. Diezelfde WBTR schreef de noodzakelijke oprichting van  een continuiteitscommissie voor. Rob Hählen en Sjouke Dijkstra werden bereid gevonden die taak op zich te nemen. Verder werden gedragsregels opgesteld en gepubliceerd op onze website. Ook het Huishoudelijk Reglement werd hierop aangepast. Een vertrouwenscontactpersoon moest worden aangesteld en Ties Wijnen werd bereid gevonden die rol op zich te nemen. De AVG privacy wetgeving moest worden uitgevoerd en u heeft allen getekend voor akkoord op onze nieuwe privacy statement en hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Tevens werd het concept “Vrienden van SC Purmerend” geïntroduceerd wat voor extra financiële ruimte zorgde en waardoor we in staat waren de aanschaf van een nieuwe laptop voor de jeugd te financieren. Ik hoop dat de vrienden ook in het nieuwe seizoen bereid zijn weer een extra bijdrage te doen en het zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn als meer vrienden gaan meedoen aan dit initiatief. Sluit u dus aan bij deze club.

Kortom het was een druk jaar wat bestuur inrichting betreft en daarbuiten werd gelukkig ook nog de tijd gevonden om de nieuwjaarsreceptie en het voorjaarstoernooi te organiseren. De interne en externe competitie zijn vlekkeloos verlopen. Promotie voor het eerste team is op een haar na gemist maar zoals het er nu uitziet blijft het team bij elkaar en gaan we in seizoen 2023-2024 voor een herkansing.

We zien gelukkig ook weer een enorme aanwas bij de jeugd en de jeugdleiders en trainer zijn er, onder leiding van Frank Reurs, in geslaagd om alles in goede banen te leiden. Het Grand Prix toernooi en het Scholen toernooi werden georganiseerd en het seizoen werd succesvol afgesloten met een geweldig Schaakkamp en een pannenkoeken avond. Helaas kregen wij wel bericht dat twee jeugdleiders er mee gaan stoppen, dus wilt u zich inzetten als jeugdbegeleider en/of trainer neem dan even met Frank contact op.

Onze enige uitdaging is nog het vinden van een nieuwe Penning meester nu Cor Groot heeft aangegeven er mee te gaan stoppen. Ik heb reeds een aantal malen op de schaakavond een oproep hiervoor gedaan maar tot heden heeft nog niemand zich gemeld.

Ik doe hierbij dus nogmaals een dringende oproep u aan te melden als kandidaat voor deze functie.

Rest mij u een hele fijne vakantie te wensen. Blijf vooral in goede gezondheid en dan ziet het bestuur u graag terug op de jaarvergadering op 31 augustus om 20:00 in Triton.

Rob van Someren

Delen