Categorieën
Vandaag :
♔ niets op de agenda
Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

“Een doos met stukken”

Op donderdag 10 maart 2022 kreeg ik een boekje in mijn hand gedrukt met de titel “Een doos met stukken” waarbij op de kaft o.a. een schaakbord zichtbaar was.
Natuurlijk denk je dan dat het om een doos schaakstukken gaat, maar niets is minder waar.

Bij lezing van het gedegen boekwerk blijkt het om een doos met documenten gaat die de welbekende Jan Rot verzameld heeft. Die documenten zijn stukken, zoals agenda’s, verslagen van vergaderingen van de NHSB en de bondsraad) die in het kader van het bestuur van de Noordhollandse Schaakbond (NHSB) zijn opgespaard door Jan Rot. Uit het boekje  blijkt dat Jan Rot (welbekend bij de oudere garde (wie heeft niet tegen hem gespeeld of gespeeld tegen een team waarin hij zat))  maar liefst van 1970-2013  (43 jaar!!) penningmeester van de NHSB is geweest.

De schrijver van het boekje “Een doos met stukken” is onze Henk Breeuwsma.
Henk ken ik al lang in verschillende hoedanigheden: natuurlijk als lid van onze schaakclub, maar ook als lid in de 70-er jaren toen hij ook voorzitter was. Toen zag ik hem ook als Sinterklaas die op een donderdagavond rond 5 december alle schakers bij de deur welkom heette. Verder als collega bij de Firma Stork waarbij we beiden gehuisvest waren bij Stork Amsterdam aan de Ketelstraat in Amsterdam-Noord met mooi uitzicht op Het IJ richting CS. En dan nog uit ettelijke danszalen waarbij hij en zijn vrouw excelleerden in ballroom, latin en ook nog de Argentijnse Tango.

En dus nu weer als schrijver van een boekje over de geschiedenis van de NHSB in de jaren dat Henk voorzitter (1982-1994) en secretaris (1998-2004) van de NHSB was.

Veel informatie over de vergaderingen die regelmatig gehouden werden: Najaars- en Voorjaarsvergaderingen van het NHSB-Bestuur met afgevaardigden van de clubs in Noorholland. Ook informatie over de Bondsraadvergaderingen waarin het KNSB-Bestuur en de afvaardigingen van de landelijke onderbonden, waaronder de NHSB, van gedachten wisselden.

Verder zijn er een aantal onderwerpen meer in detail worden beschreven:
-Het 50-jarig jubileum van de NHSB in november 1982 waarbij Henk een grote sponsor vindt om bij te dragen in de kosten van het jubileum,
-De geschiedenis van de NHSB,
-Het reilen en zeilen van de Koningsclub Bergen, de club opgericht door miljonair Anfried Pagel,

Verder bevat het boek een fraaie Foto Galerij met 77 foto’s.

Opmerkelijk vond ik het overzicht van de simultaanseances bij de Schaakclub Purmerend.
De lijst omvat maar liefst 30 simultaanseances. De eerste werd gegeven door Cor de Heer ter gelegenheid van de oprichting van de club in 1931. Bekende schakers zoals Fine, (1937), Max Euwe (1943), Withuis en Bouwmeester (1969), Kotov en Timman (1971) en verder o.a. Portisch, Korchnoi, Hort, Tal, Anand, Zsofi Polgar en Seirawan kwamen naar Purmerend.
Ter gelegenheid van 550 jaar Purmerend in 1960 werd er een simultaanseance gehouden aan 578 borden waarbij 21 simultaanspelers aantraden waaronder de top-14 van de Nederlandse schakers (Euwe, Donner, Bouwmeester, Orbaan, Van Scheltinga etc). Kunt u zich dat voorstellen?: organiseer ruimte en materiaal (578 tafels, borden en stukken) voor dit evenement!

Opvallende punten in de vergaderingen zijn:

-een voorstel om spelers met een Elo-rating van meer dan 1900 niet in de klasse 4, 3 en 2 te laten uitkomen (1983)
-In 1984 kwam het voorstel om, teneinde afgebroken partijen in de NHSB competitie te vermijden, na zet 36 de klok een kwartier terug te zetten en binnen de resterende tijd de partij uit te spelen. Voorstel verworpen. Dit onderwerp kwam bij herhaling  op de agenda maar haalde het steeds niet omdat men “uitvluggeren” van een partij geen reclame vond voor de schaaksport. Uiteindelijk zijn we gelukkig toch van die hangpartijen afgekomen en wordt de uitslag op de speelavond bekend.
-In de Bondsraadvergadering van 5 november 1988 wordt voorgesteld om de KNSB-contributie met fl. 1,00 te verhogen ten bate van het Max Euwe  Centrum. Dit voorstel wordt later overgenomen door de KNSB (en nog steeds draagt elk lid jaarlijks een klein bedrag bij voor het Max Euwe Centrum hetgeen niet in de weg staat om meer geld aan het centrum te doneren, zie de website van het Max Euwe Centrum).
-Uit het verslag van de Voorjaarvergadering 1991 blijkt dat de Schaakclub Purmerend de grootste schaakclub binnen de NHSB was: 133 leden, tegen De Uil 126 en Castricum 102 leden.
-In 1993 was de financiële situatie van de KNSB wankel. Er zou bezuinigd moeten worden. In de wandelgangen werd gesproken over “DE TON VAN HENK” omdat Henk in het voorzittersoverleg eens een voorzetje had gemaakt hoe er bezuinigd zou kunnen worden.
-Bondsraad 1993. Hier vinden we een brief van de secretaris van de NHSB waarin de loftrompet wordt gestoken over de invulling door Henk Breeuwsma van de taak als voorzitter van de NHSB. Henk werd voorgedragen als erelid (van de NHSB of KNSB?). Henk geeft aan dat hij gewoon gedaan heeft wat er van een voorzitter wordt verwacht. Die reactie is wel tekenend voor zijn bescheidenheid: de verwachting heeft hij klaarblijkelijk omgezet in daden.
-Op pag. 63 komt Kees Pruis, voorzitter van de Schaakclub Purmerend tijdens het schrijven van het boek door Henk, ter sprake nl. dat hij een integere en sportieve persoon is.
-Bij het verslag van de Jaardag NHSB-Bestuur 2001 is een aardig verhaal te vinden van de hand van Henk. Het gaat over een leerling die in het schaakteam van een basisschool zat. Het team kreeg schaakles van Henk ter voorbereiding van het scholentoernooi. En met succes. Het team won dat scholentoernooi. Uit het verhaal blijkt dat de leerling uiteindelijk bij een biljartclub is gaan spelen. Het verhaal is een stille hint naar clubs om leden te werven en vast te houden.

De Foto Galerij toont op de eerste foto een gezelschap met o.a. Feike  Dokter, één der oprichters van Schaakclub Purmerend,
Verder zien we Theo Commandeur met zijn onafscheidelijke sigaar.
We zien een jonge Jaap Leguijt met mooie bakkebaarden.
Uiteraard zijn foto’s te zien van de door Schaakclub Purmerend georganiseerde simultaanseances met ook een keur van politici die graag naar Purmerend kwamen om te schaken. Schaken konden die politici: zij waren de spelers die tegen 24:00 uur nog steeds de grootmeesters partij boden!
Een foto waarop Wladimir Goossen speelt tegen Henk Breeuwma en zo, als op die foto, zag ik ze ook weer rechts van mij precies zo tegen elkaar schaken op de avond dat ik het onderhavige boekje in handen kreeg.

Een prangende vraag die bij mij opwelt bij het zien van de foto genomen in 1991 tijdens het 60 jarig Jubileum van Schaakclub Purmerend (pag. 88 foto rechts onder): Waar is dat schilderij gebleven dat onthuld werd??

Al met al een boek dat ik met veel plezier gelezen heb en dat ik van harte aanbeveel om ook te lezen.

 

 

Delen