Categorieën
Vandaag :Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Contributie-inning

Beste schaakleden schaakclub Purmerend,

De inning van de contributie  met een machtiging, zal in twee termijnen worden gedaan. De tweede inning zal plaats vinden rond  29 Maart 2018, gelieve hiermee rekening te houden.

Hierbij een dringend verzoek aan alle leden zonder machtiging en die nog niet betaald hebben, om de contributie 2017/2018 per omgaande te voldoen, door middel van overmaking op:NL73INGB0000411053 t.n.v. Schaakclub Purmerend.

Penningmeester Schaakclub Purmerend

Delen