Categorieën
Vandaag :Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Schaken met het badlaken

.

Zowel in het KNSB Protocol Verantwoord Schaken (kenmerk 20-20) gedateerd 2 september 2020 als in de eerdere ongedateerde versie 20-20447 wordt aangegeven dat “uiteindelijk iedere individuele schaker een eigen afweging moet maken”.
Kortom u moet zelf de afweging  en de keuze maken of en hoe u wilt schaken in Corona-tijd. Dit is zeker wel een redelijk standpunt, want voor welk  van uw problemen dan ook  dient u tenslotte zelf een oplossing te vinden (hopelijk geholpen door aanwijzingen van zeer verstandige stuurlui aan de wal).

De 1,5 meter
Over de noodzaak om de 1,5 meter in acht te nemen bestaat verschil van mening.

Mij lijken zeker drie maatregelen om besmetting te voorkomen relevant:
Maatregel 1: Blijf thuis als u symptomen van Corona heeft.
Heeft u die symptomen dan kunt u geïnfecteerd en besmettelijk zijn en kunt u het virus middels besmetting aan derden overdragen.
Maar het is niet onmogelijk dat een geïnfecteerd persoon geen symptomen heeft maar wel besmettelijk is, dus het virus kan verspreiden. Voor een grote groep (18.000) inwoners van IJsland is gevonden dat ongeveer 50% van Corona geïnfecteerden geen symptomen vertonen.
Dus onder deze maatregel 1 lopen er nog steeds geïnfecteerden rond, dikwijls zonder dat ze (inclusief wij zelf) weten dat ze Corona-geïnfecteerd zijn.
Maatregel 2: Het ontsmetten van uw handen en voorwerpen waarmee u in aanraking gaat komen.
Virussen kunnen enige tijd overleven op oppervlakken vooral als ze vlak zijn (metalen, plastics). Deze virussen kunnen afkomstig zijn van geïnfecteerden. Door deze virussen bij voorbaat onschadelijk te maken wordt infectie vermeden
Maatregel 3: 1,5 meter afstand houden.
Geïnfecteerden kunnen virussen verspreiden door praten of zingen, maar vooral door hoesten en niesen. De overdracht wordt gedacht plaats te vinden door kleine met het virus beladen druppeltjes die de geïnfecteerden verspreiden. Deze druppeltjes zullen onder invloed van de zwaartekracht vallen binnen een straal van 1,5 meter van de bron.
Dus houdt men meer als 1,5 meter afstand tot een persoon, dan zal overdracht van het virus, mocht die persoon besmettelijk zijn, niet plaatsvinden.

De discussie kan gaan over de vraag of alle drie maatregelen nog steeds nodig zijn of effectief zijn. Met name de 1,5 meter maatregel lijkt dikwijls niet meer in acht genomen te worden of het moet zijn dat mensen de 1,5 meter niet goed kunnen afschatten (ondanks dat overal, bijvoorbeeld op vloeren, de afstand van 1,5 meter is aangegeven).

Maar voor dit artikel is zo’n discussie niet zo relevant.
Het gaat erom dat iedere schaker zelf moet beslissen of je de situatie die je aantreft veilig genoeg voor jezelf vindt. En die beslissing hangt natuurlijk ook af van het gedrag van anderen in deze.
Mijn keuze is dat de situatie zo moet zijn dat de drie maatregelen zijn gerealiseerd in de omgeving van mijn schaakbord, maar het liefst natuurlijk in de hele zaal inclusief toeloop.

Besmettingskans
De kans op besmetting op een competitieavond is moeilijk in te schatten.
Eenvoudiger is de kans te schatten dat zich onder de schakers een geïnfecteerde schaker bevindt.

Uitgaande van getallen in het Corona Dashboard van 12 september 2020 is het resultaat als volgt:
Het Corona Dashboard geeft aan dat er momenteel ca. 250 besmettelijke personen per 100.000 inwoners zijn.
Ik ga ervan uit dat, als vuistregel, de helft daarvan duidelijke symptomen zal hebben en dus (alstublieft!!!!) thuis zal blijven.
De kans dat een persoon besmettelijk is zonder symptomen is dus 0,5 * (250/100000)=0,00125.
Overigens loop je dus zelf ook zo’n kans om geïnfecteerd zonder symptomen én besmettelijk de schaakclub te bezoeken. Houd dus 1,5 m afstand, ook achter het bord, want u wilt toch niet uw clubgenoten infecteren!!

Bij een competitieavond waarbij ca. 35 personen betrokken zijn is de kans dat er een besmettelijk persoon aanwezig is dus 35x zo groot ofwel 0,04 ofwel 4%.
Ik heb geen getallen kunnen vinden wat de kans is dat, bij een ontmoeting onder “het oude normaal” omstandigheden met een besmettelijke persoon, daadwerkelijk besmetting plaatsvindt. Wel dat bij een afstand van 1,5 meter die kans klein is, want daarom is die regel ingevoerd.
Dat duidt er allemaal wel op dat de 1,5 meter regel belangrijk is om te realiseren. Want 4% kans dat één der aanwezige schakers, nl. diens tegenstander, door besmetting in gevaar komt bij het niet in acht nemen van de 1,5 meter regel, is wel groot. Want wie zou er nog in een vliegtuig stappen als de kans dat het vliegtuig een ongeluk krijgt 4% is????? (Ik geef toe: hier is enige demagogie in het spel).
(Overigens is het wel zo in ons rekenvoorbeeld dat, als er één geïnfecteerde schaker aanwezig zou zijn, de kans dat je tegen hem zou moeten spelen 1:34 is.).


Bij de fotos: Ontspannen schakers op voldoende afstand. 

De dubbele tafel met badlaken
Het gebruik van dubbele tafel met badlaken (en natuurlijk bord, schaakstukken en klok) is mij goed bevallen. Ik kon dan ook bogen op een tegenstander, Mark Grondsma, die ook geïnteresseerd was om ervaring op te doen met dit systeem en met wie een goede samenwerking mogelijk was om het schaakbord zijn reizen heen-en-weer te laten maken.

Het gebruik van een heen en weer gaand schaakbord tussen twee spelers, die op afstand zitten, is al bekend uit een video-clip die te vinden is op de website van de Schaakbond. De video toont dat het schaakbord door de speler, die net een zet heeft uitgevoerd, naar de tegenstander geduwd moet worden. Het schaakbord staat immers buiten handbereik van de aan zet zijnde speler. Door een langzaam-aan actie van de tegenstander kan die tegenstander extra seconden afsnoepen van zijn/haar tegenstander.
Een groot voordeel van het gebruik van een badlaken is dat, nadat een zet door de tegenstander is uitgevoerd, de dan aan zet zijnde speler zelf actie kan nemen om het schaakbord naar zich toe te halen. Hij is daarbij niet afhankelijk van zijn tegenstander..

Badlaken etiquette
In de bijgaande figuur wordt een schaakbord in de neutrale positie weergegeven. Het schaakbord staat dan midden tussen de spelers zodat beiden de positie op het schaakbord gelijkwaardig kunnen bekijken.
Trekt een speler, teneinde een zet te kunnen uitvoeren, het bord naar de speelpositie (zie figuur), dan heeft die speler een beter uitzicht op de stelling dan zijn tegenstander.

Teneinde gelijke kansen te scheppen dienen de spelers als volgt te werk te gaan (etiquette regel):
Een speler doet een zet op het bord.
Zijn tegenstander trekt het bord naar zich toe naar de neutrale positie zodat beide spelers de positie op het bord gelijkwaardig kunnen bekijken.
Indien de aanzet zijnde tegenstander zijn volgende zet heeft bepaald, trekt hij op zijn beurt dan pas het bord verder naar zich toe naar de speelpositie en doet de zet.
Waarop de eerste speler het bord terugtrekt naar de neutrale positie en zijn zet gaat overwegen.
Etc.

 

Nog iets over de afstanden
De maat van de tafels is 80 x 80 cm. Twee tafels naast elkaar zijn dus 160 cm diep en 80 cm breed.
Zie de figuur, één hoekje is 10 cm.
Een schaakbord is ca. 40 x 40 cm.

In de figuur zijn twee neuzen getekend die 5 cm over de rand naar binnen steken. De topjes van de neuzen zijn dan dus op ca. 1,5 m.
Waarom de neuzen? Naar ik begreep zal besmetting middels die befaamde druppeltje gebeuren door inhalatie door neus of mond of via depositie in de ogen. Dus een meer exacte definitie van de afstand tussen twee personen zou kunnen zijn de afstand tussen de punten van hun neus.
Dus als beide spelers rechtop aan de dubbele tafel zit zal voldaan zijn aan de eis van 1,5 meter afstand.

De armlengte zal variëren van persoon naar persoon. Ik mat dat mijn armlengte ca. 60 cm is: tot 60 cm kan ik met mijn hand schaakstukken manipuleren. Uit de figuur blijkt dat ik het bord tot op 20 cm van de rand naar me toe moet trekken opdat ik, zonder vooroverbuigen, overal op het bord een zet te kunnen doen.
Ter vergelijking heb ik de positie van een enkele tafel in de figuur ingetekend. Als de spelers, met één tafel met schaakbord in vaste neutrale positie, een zet moeten uitvoeren op het schaakbord onder inachtneming van de 1,5 meter, dan zullen die personen uitgerust moeten zijn met armen van  ca. 100 cm lengte.
Hebben zij niet zulke armen dan zit er niets anders op dat zij een voldoend lange vleesvork meenemen om de zetten uit te voeren, zie het artikel CORONA-schaken.

Overigens mogen de spelers achter de enkele tafels zitten of liggen, zich voorover of achterover buigen of op welke andere manier zij maar willen: als ze maar op neusafstand van 1,5 meter blijven.

Diversen
-Let op als  u aan tafel 1 zit zit vlak bij het raam. Het raam is geopend teneinde bij te dragen aan de ventilatie van de speelzaal. Houd daar rekening mee: het is er koeler en u zit op de tocht.
-Noteert u de zetten op een los velletje papier, neem dan een kartonnetje mee om eronder te leggen. Met het losse velletje direct op het badlaken gaat het noteren niet lukken.
-Zet de klok ook op het badlaken, dan heeft u de klok bij de hand als u uw zet uitvoert.
-Tip van Kees P. en Frank: rol het badlaken aan uw zijde op tot een rolletje. “Dat werkt fijn.”

Ter afronding: Het zal ook duidelijk zijn dat ik in de Keizer-competitie altijd zal vragen om een dubbele tafel en badlaken en een meewerkende tegenstander.

(Waar in deze publicatie hij of zijn wordt aangegeven dient dit gelezen te worden als hij/zij en zijn/haar.)

 

( Aanvulling 16/9/2020: ondertussen is het aantal besmettelijke personen opgelopen van 250 naar 368 personen per 100:000, zie Dashboard Coronavirus, de kans is dus ondertussen toegenomen met een factor 1,5))

.

Delen