Categorieën
Vandaag :Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Team 3: nabeschouwing van de NHSB competitie

.

Nu de kruitdampen zijn opgetrokken in de NHSB competitie klasse 2B is het tijd om terug te kijken op de prestaties van het derde team.

De volgende wapenfeiten kunnen vermeld worden:

1) Een eervolle derde plaats in de eindrangschikking met 9 matchpunten en 34 bordpunten. Dus slechts ½ bordpunt minder dan winnaar Heerhugowaard.
2) Frank van de Moolen, Serkan Milli en Paul Meijer behoren tot de topscorders van klasse 2B met respectievelijk plaats 2 met 5 uit 6, plaats 3 met 5 uit 6 en plaats 9 met 5 uit 7.

Achteraf blijkt dat de wedstrijd Heerhugowaard 2-Purmerend 3 de beslissende wedstrijd is geweest. Indien die wedstrijd 4-4 in plaats van 4 ½ -3 ½ geëindigd zou zijn, dan zou Purmerend 3 met ½ bordpunt voorsprong kampioen geworden zijn. Zo zie je maar dat naast primair speelsterkte ook trucs bijdragen aan het behalen van het kampioenschap evenals een trouwe opkomst van de vaste teamleden.

Indien u op deze pagina kijkt bij de TAGS-lijst dan ziet u dat, tussen Romayn en Vladimir, TEAM 3 prominent prijkt in die lijst. Dat is te danken aan de regelmatige publicaties van het team op deze website door teamleider en het team als geheel.

Als trouwe spelers worden Ruud de Groot en Paul Meijer genoemd die alle zeven wedstrijden hebben meegespeeld.

Topscores in het team werden behaald door Serkan Milli met 5 uit 6 (83%) en Frank van der Moolen met eveneens met 5 uit 6 (83%). Hun prestaties betekenen een CPR (competitie prestatie rating) van 1842 (+105) respectievelijk 1915 (+229!) voor die gespeelde 6 partijen.
Kees Kerkdijk kreeg de sterkste tegenstand te bestrijden. De gemiddelde sterkte van zijn tegenstanders op bord 1 was 1843 elo-punten.

Dank gaat uit naar de invallers Serkan Milli, Wim Dekker en Frans Kerkhoff, en naar Rob Hählen die drie ronden het teamleiderschap vervulde.

Nu alle resultaten van klasse 2B bekend zijn is het mogelijk om een vergelijking te maken tussen de behaalde score en de theoretisch te behalen score op basis van de elo-rating van onze teamspelers en die van de tegenstanders. Er is uitgegaan van de elo ratings aan het begin van de competitie 2016-2017 zoals ook gebruikelijk is bij de NHSB.
In de onderstaande tabel wordt achtereenvolgens vermeld: naam, score, elo-score, verhouding score/elo-score:

Kees Kerkdijk                  2,5/5             2,453         1,02
Ruud de Groot                3,5/7             4,123          0,85
Ton de Veij                      3/6                 3,632         0,83
Rob Hählen                     2/6                 3,420         0,58
Frank vd Moolen               5/6                 4,200         1,19
Daniel Doorn                   2/3                 1,774          1,13
Luc Preeker                      4/6                4,178          0,96
Paul Meijer                       5/7                4,537          1,10
Serkan Milli                      5/6                3,213          1,56

Deze resultaten kunnen ook grafisch uitgezet worden, zie de volgende figuur.
Punten boven de schuine gestreepte lijn liggen in het gebied waarbij de score hoger is als de verwachte score op basis van de elo-ratings. Voor het gebied onder de lijn ligt de score lager dan de verwachte score.

Het moet gezegd worden dat deze data met een zekere schroom gebracht worden. Het zeer goede resultaat van 1,59 zal zeker door de betreffende speler bij de team-plaatsings-commissie gebruikt worden als argument voor plaatsing in team 3 of zelfs team 2. Schrijver dezes kan slecht de commissie als suggestie meegeven dat, zolang de betreffende speler Vladimir niet van het bord veegt, dat dan nog alles open ligt.

Overigens is nog interessant dat de totale score van het team 32 boordpunten was terwijl de verwachte elo-score 31,51 was.
Dus daaruit blijkt dat de elo-rating toch een waarde heeft om resultaten te voorspelen, wel niet van een enkele partij, of van een wedstrijd, maar wel van grote aantallen partijen.
Het kan zijn dat iemand uitstijgt boven zijn elo en goed scoort, maar daar tegenover staan dan weer teamgenoten die blunderend punten weggeven. Bij de tegenstanders is dat al idem dito.

Rest nog Foppe Reinders te bedanken voor het vele scheidsrechterswerk, Bert-Jan Melchers voor onder andere het volgen van de opstelling der teams teneinde reglementaire missers te voorkomen, en natuurlijk Jan Poland voor het kunst- en vliegwerk met klokken, borden en stukken zodat de thuiswedstrijden op tijd kunnen beginnen.

 

.