Categorieën
Vandaag :Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Verslag: NHSB competitie klasse 2C ZSC-Saende 3 – Purmerend 3 4-4

.

Inleiding
Vrijdag 9 februari 2018 werd de NHSB klasse 2C wedstrijd gespeeld tussen het derde team van de Zaanse club ZSC Saende te Zaandam en het derde team van Schaakclub Purmerend.
Een kort eerste verslag van deze wedstrijd werd eerder op deze website gepubliceerd, zie kort verslag.

Ook dit uitgebreide verslag werd eerder gepubliceerd maar alleen op het slechts voor leden van de schaakclub bereikbare gedeelte van deze website. Het krijgt nu een ruimere verspreiding.

Invallers
Drie vaste teamspelers waren helaas verhinderd, maar na een zoekronde boden Serkan Milli, Vladimir Bartels en Perry Koopmans hun diensten aan als invallers waarvoor dank!!
Het team was derhalve, voor wat betreft de drie borden van de invallers, gemiddeld 150 Elo-punten verzwakt. Daarentegen hadden de Zaandammers hun vaste achtste bord speler Wiersma met 1389 Elo-punten thuisgelaten en De Boer opgesteld die 1695 Elo-punten meebracht.
Daarom was het een goede prestatie om de eindstand op 4-4 gelijkspel te brengen. Volgens een Elo-vergelijking van de actuele spelers (waarbij Vladimir op 1600 werd ingeschaald) zou een eindstand van 4,3-3,7 in het voordeel van Saende te verwachten zijn.
Het lijkt erop dat we winst zouden hebben kunnen bereiken indien we met de vaste bezetting van ons team zouden zijn aangetreden.

Desalniettemin kunnen we tevreden zijn met het 4-4 resultaat.
We hebben een prettige avond gehad bij Saende met een prettige speelzaal met goed schaakmateriaal en een goede ambiance. De speelzaal werd versierd met, uiteraard, een veelheid van schaak-trofeeën, maar ook met foto’s van enkele grootmeesters en drie prenten die schaakgerelateerd waren.
Tevens konden we de teamleider van het team verrassen met een innovatie voor het snel samenstellen van de NHSB wedstrijdformulieren, zie innovatie. We konden dan ook op tijd beginnen.

Stand in klasse 2C na de vijfde ronde
Na deze vijfde ronde zijn we nog een plaats gestegen naar de derde plaats.

Koploper Krommenie won ook en staat met 10 matchpunten bovenaan. Slechts door in de volgende ronde met ruime cijfers te winnen van deze koploper kunnen we nog een hele kleine kans hebben op het kampioenschap. Daartoe moet ook Saende de huidige koploper verslaan en dient Assendelft op haar beurt in de volgende ronde Saende te verslaan. Realistisch gesproken zullen we geen kampioen worden maar we zullen ook niet degraderen.

Traditiegetrouw geven de spelers die dat willen en de inspiratie hebben commentaar bij hun gespeelde partij.
De partijen worden gepresenteerd in de volgorde van beëindiging. Tussen de [] haken staat de voortschrijvende stand in de wedstrijd.

bord 4 Jaron Rosegg-Luc Preeker  remise [0,5-0,5]
Luc is door het oog van de naald gekropen. Zijn tegenstander had, in een overigens langere afwikkeling, een stuk kunnen winnen met slechts één pion als compensatie voor Luc. In de partij kon hij niet zijn geliefde en voor anderen gevreesde aanvalsstijl ontwikkelen.
Dus met een remise kwam hij goed weg. Met deze remise blijft Luc met 90%, 4,5 uit 5 partijen, onze koploper in het team.(CK).

bord 5 Ton de Veij – Mels van de Water remise [1-1]
Mijn partij tegen Mels van de Water, een tegenstander die ik denk ik zo’n 40 tot 50 jaar geleden een keer in de Amsterdamse clubcompetitie trof, gaf bijna de gehele partij licht voordeel voor mij aan. Mels groef zich volledig in en verdedigde zich uitstekend, waardoor er weinig eer voor mij viel te behalen.
Na de snelle remise van Luc en met het oog op onze wat betere stellingen, zag ik het zinloze van mijn aspiraties in en bood remise aan hetgeen snel werd geaccepteerd.

Bord 3 Rob Hählen – Frans Rappange remise [1,5-1,5]
De opening verliep niet helemaal naar mijn tevredenheid, ik had het gevoel steeds iets achter de feiten aan te lopen en geen initiatief had.
Maar ook mijn tegenstander had niet veel initiatief, zijn manoeuvre Dd8-e7-d8-c76-d8 (meteen Dc7 leek me veel sterker) hielp daar niet echt aan mee.
Desondanks kostte het me veel tijd een fatsoenlijk plan te vinden. Uiteindelijk bleef ik min of meer vrijwillig met een geïsoleerde d-pion zitten, maar naar mijn inschatting kon mijn tegenstander daar niet echt gebruik van maken.
De isolani kon ik oplossen en met het oog op de tijd, ik had 22 minuten minder en nog 19 minuten over, bood ik remise aan in een naar mijn gevoel tricky stelling waarin hij de betere kansen had. De computeranalyse geeft me daarin gelijk, al is het het evenwicht gedurende de partij niet echt verbroken, een keer heeft mijn tegenstander een kans gemist, de waardering is dan 0,58 in mijn nadeel, maar over het geheel van de partij is de waardering rond de -0,20.

Trouwens leuk om te zien hoe Vladimir het gelijkspel binnensleept. Het had dwingender gekund, maar het is mooi om te zien hoe onze talenten volwaardig mee kunnen doen!

bord 7 Serkan Milli – Pieter de Boer 0-1 [2,5-1,5]

bord 8 Sjaak Veth-Perry Koopmans 1-0 [3,5-1,5]  

Bord 1 Kees Kerkdijk – Peter Roggeveen remise [4-2] 
De opening was Pirc waarin ik snel de overhand kreeg door Peter terug te jagen in een gedrongen stelling.
Na afloop van de partij zei Peter dat hij snel glad verloren stond omdat ik via de h-lijn met dame en toren snel op h7 mat gegeven zou kunnen hebben. Fritz analyse gaf dat echter in de verste verte niet aan.
Maar langzamerhand kreeg ik de indruk dat mijn voordeel verdampte. De vijandelijke stelling was wel gedrongen maar was wel stevig. Ik koos voor een pionnen-aanval op de vijandelijke koningsstelling maar ruilde daarbij te veel stukken af. Daardoor kwam er in de zwarte stelling meer ruimte. Fritz gaf inderdaad aan dat langzamerhand mijn initiële voordeel (+1,5) verdampte.
Vanaf zet 21 stond Peter iets beter, maar hij speelde wijfelachtig. Bij de stand 3,5-1,5 bood hij remise aan, waarschijnlijk omdat hij vreesde toch nog te kunnen verliezen (de tijd begon krap te worden) en dan zou het team verliezen omdat Rik gewonnen stond en Vladimir stond ook al zeer gunstig.

Gelukkig had ik eerder op de avond Ton de Veij, die eerder uitgespeeld was, gevraagd om het verloop te volgen omdat ik te veel in beslag werd genomen door mijn eigen partij. Toen ik hem vroeg om advies zei hij gedecideerd het remise aanbod te accepteren. Dat had hij goed gezien want zelf vond ik ook dat ik op dat moment iets slechter stond (hetgeen Fritz ook weer bevestigde, achteraf uiteraard!!).
Bovendien wonnen Vladimir en Rik kort daarna hun partij. Compliment voor Ton voor zijn inschattingsvermogen en zo bijdroeg aan de 4-4 eindstand waarmee ik helemaal niet ontevreden ben.

Bord 6 René Kanninga-Vladimir Bartels 0-1 ! [4-3]

Naschrift CK: Fantastisch dat Vladimir won en zo gelijkspel voor ons team binnenbracht. Aan het eind van de dag telt alleen het resultaat en dat was een gewonnen partij.
Achteraf bleek dat Vladimir twee maal een stuk had kunnen winnen. Op zet 17 was dat heel duidelijk en de tweede keer, op zet 32 was dat wat meer verdekt. Met Fritz achter de hand knalt dat eruit, maar vergeet niet dat in de actuele speelsituatie allerlei factoren een rol spelen. De spanning, het plan dat je volgt, de lichaamstaal van de tegenstander, de lichtval, het geruis om je heen. Dit soort situaties hoort er helemaal bij bij het schaken: It is all in the game.
Maar aan het eind van de dag haalden we opgelucht adem toen de tegenstander van Vladimir opgaf en we wisten dat we er zonder kleerscheuren vanaf zouden komen met een 4-4 stand. En een mens is nooit te oud om van zijn partijen te leren en zeker Vladimir niet gezien de tijd die hij nog voor zich heeft.
Hieronder de partij nogmaals met de twee vertakkingen die tot directe stukwinst zouden geleid hebben.

bord 2 Dirk-Willem Swart-Rik Slaman 0-1 !! [4-4]
Hollands kwam op het bord en dat is één van de openingen die ik graag speel. Ik speel het zeer bewust met e6 en f5 in deze volgorde omdat ik ook graag Frans speel. De omwisseling van zettenvolgorde haalt ook de meeste gamebietjes uit de opening.

Het lastige vind ik dat het niet altijd te voorkomen is dat wit op een gegeven moment e4 kan spelen waarmee de loper op g2 ijzer sterk wordt en de pionnenstructuur voor zwart erg zwak. Erg blij was ik dan ook dat wit 8. Pe5 speelde. Hij heeft opeens een stuk minder aan de zet e4. Na 10. f4 heb ik de stelling die ik graag wil. Voor mijn gevoel was f3 beter geweest. Nu bepaalt, naar mijn mening, zwart het vervolg. 16. Lxd5 kwam met een remiseoffer. Tijdens een toernooi in Oostenrijk ben ik keihard afgegaan door een offer op de lange witte diagnaal. Sindsdien probeer ik altijd op te letten dat wit dit niet mag doen.

Ook tijdens de partij zat de gedachte in mijn hoofd en ik was dan ook verbaasd van de offer zelf. Zag ik iets over het hoofd? Mijn tegenstander? Na de ruil mag hij niet slaan op a8 namelijk. Ook is uit het schaakje stappen met Kh8 interessant omdat je met Lc6 wat mat kansjes krijgt. Alleen kan wit dit te eenvoudig verdedigen. Dan maar Le6 als antwoord en zwart staat prima.

Na een aantal zetten waarin ik op zoek was naar een manier om wit te kraken vond ik het welletjes. Tijd voor een eindspel. Dames van het bord en mijn voordeel bewijzen.

Na 37. Kf2 heeft wit volgens mij problemen. Ik kan de pion pennen waardoor wit vast komt te staan. De toren blijft nu noodgedwongen op de e-lijn en ik kan deze proberen te gaan ruilen. Zo snel zie ik niet hoe wit hieruit kan komen zonder torenruil of pionverlies.

Na de torenruil was het eindspel goed te doen.. Mijn loper functioneerde als pion die iets te veel spinazie had gegeten. Ik stel hem verdedigend op en bezet de diagnaal waarop wit wil promoveren. De koning van wit komt in zetdwang als hij besluit te verdedigen en als wit besluit aan te vallen, gaat de koning te ver van zijn overige pionnen af. Begrijpelijk koos Dirk Willem voor de aanval en deze aanval was te stoppen.

De stelling van Vladimir zag er hartstikke mooi uit maar ik kon me er niet te veel op focussen. Toen Vladimir dan ook won, waarbij de stand op 4-3 kwam, was ik erg opgelucht. Ik zag mijn winst wat aan de late kant en was 10 minuten voor het eind van deze pot, bang voor een remise. Maar toch kon ik de partij met winst besluiten.

 

Tot slot:
De volgende, zesde, ronde spelen we thuis tegen koploper Krommenie op donderdag 8 maart 2018, terwijl we op 29 maart 2018 in de slotronde bij de Volendammers op bezoek gaan.

.

Delen