Categorieën
Vandaag :
♔ niets op de agenda
Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Reminicenties bij de bekerfinale

.

“DE LAATSTE WAARHEID IS DAT HET SCHAAKSPEL EEN GELUKSSPEL IS”
citaat van Jan Hein Donner

Nu, een paar dagen na de “overwinning”, is het me duidelijk geworden dat onze achtenswaardige Donner gelijk heeft.
Men leze zijn publicatie “De Fabel van de Spermatozoo” verschenen in Schaakbulletin no. 75/76 van maart 1974, en weergegeven in het boek “J.H.Donner, De Koning”, samenstellers Tim Krabbé en Max Pam, p. 175, Uitgeverij Bert Bakker 1975. Het lezen van dit boek, meer in het bijzonder het betreffende artikel, is een absolute must voor de echte schaker (NB Het boek is bij mij voor € 8 te koop zolang de voorraad strekt).

Donner stelt dat het schaakspel een geluksspel is en dat dat inzicht pas komt na jaren beoefening van het edele schaakspel.
Na 60 jaar schaken kan ik U nu zeggen: hij heeft inderdaad helemaal gelijk.

Waar de meester echter fout zit is in zijn bewering dat het winnen van een partij door geluk meer vreugde geeft dan winnen door correct spel.
De partij uit de bekerfinale is door mij gewonnen door geluk, maar het geeft me weinig vreugde: Wladimir loodste zijn partij kundig naar remise (ik heb eerder al gesteld dat Wladimir ELO ratings aan zijn laars kan lappen zoals ook in de onderhavige partij weer blijkt) en de beker-titel zou zijn verdiende loon geweest zijn. Slechts in het zicht van de haven, de haven al bijna binnen, liep hij  jammerlijk (door reglementaire invloeden, lees het commentaar bij de partij) op de klippen. Een schipper moet te allen tijde blijven opletten tot er aangemeerd is!!

DE VOORBEREIDING

Mijn voorbereiding was al helemaal fout.

Op 1 december 2016 speelde ik, in de 2e ronde van de beker-competitie, een partij tegen Wladi waarbij hij de Siciliaanse verdediging koos. Hij zei na afloop dat hij nu eindelijk eens een echte Najdorf-Siciliaan kon spelen. Dikwijls zouden zijn tegenstanders de zet d2-d4 vermijden en hun toevlucht nemen tot zetten als 1 e4 c5 2 Pc3 of erger. Dan komt natuurlijk niet de Najdorf variant op het bord.
Daarom, in de veronderstelling verkerend dat hij graag Siciliaans speelt, heb ik me op die opening voorbereid.
Ik schat dat ik 2 uur bezig ben geweest om met de boeken 1) Michael Stean, Sicilian:Najforf, 2) Lew Polugajewsk, Sizilianisch, Najdorf-System bis Polugajewski-Variante en 3) Paul van der Sterre, De wereld van de schaakopeningen deel 3 1. e2-e4 dat alles ondersteund door Fritz 13 (tegenwoordig ook een autoriteit naast de klassieke autoriteiten van menselijk bloede).

De volgende notitie toont een beetje de neerslag van dat werk.

Om kort te gaan: op 1. e2-e4 speelde Wladi 1. ……. e7-e5!!!! Voorbereiding nutteloos!

Overigens moet ik u waarschuwen dat u voorzichtig moet zijn met mijn notitie over de Najdorf.
Ik kan de notitie nu op internet zetten om u te verleiden één der varianten tegen mij te spelen. En dat u regelrecht in een, voor u fataal, valletje loopt.
In het vervolg zal één en ander duidelijk worden.

INTERMEZZO

Welgemoed traden we om ca. 20:00 uur aan.
Er ontstond nog enige discussie toen Joop Wickel kwam melden dat de partij Wickel-Goosen op het programma stond van de Play-offs Groep E. Dat was inderdaad het geval.
Klaarblijkelijk is Wladi al helemaal gedigitaliseerd, want volgens Wladi stond toch duidelijk op internet dat de partij Kerkdijk-Goosen finale Beker-competitie was aangekondigd en wel te spelen op 3 mei.
Wladi verblikte of verbloosde niet, Joop wilde het toch gezegd hebben (bij deze ook nog op internet).
Een door mij aangeboden comsumptie hield Wladi nog even aan omdat hij thuis pas koffie had gedronken.

DE PARTIJ

Hier besluit ik met nog een citaat van Donner uit zijn eerder genoemde publicatie: “Als ‘correct spel’ dan nog bestaat, want wat mij met het klimmen der jaren steeds meer gaat benauwen, dat is, dat je eigenlijk nooit een behoorlijke partij speelt!”.
Maar daar staat tegenover dat mijns inziens ook altijd van toepassing moet zijn: Agge maar leut hèt, zoals ze in Brabant zeggen.

Maar uiteindelijk is slechts belangrijk wat er aan het eind van de dag overblijft. Een gewonnen partij!!
Misschien heb ik al te veel verteld. Leest u het snel. Morgen wis ik alles weer, maar het blijft 1-0, dus voldoende voor de BEKER!!!

.

Delen