Categorieën
Vandaag :Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Ranglijst aller tijden??

.

In mijn publicatie van 25 juni 2022 had ik het over de Ranglijst aller tijden van Schaakclub Volendam.

Ik vroeg me af hoe zo’n lijst voor Schaakclub Purmerend er uit zou zien. Daarom heb ik geprobeerd om vanaf 1981 zo’n lijst voor onze schaakclub samen te stellen.

Het bleek dat in de jaren 1981 tot 2005 in het clubblad Eeuwig Schaak eindstanden van de onderlinge competitie te vinden waren zodat de spelers op plaats 1 t/m 5 gevonden konden worden. Maar vanaf 2006 werd het moeilijker. Ongetwijfeld hing dit samen met de bestuurssamenstelling. Een tussentijds aftredende voorzitter, een waarnemende voorzitter, weer een tussentijds aftredende voorzitter, een triumviraat (drie voorzitters), kortom een stormachtige tijd op bestuursnivo. En dat ging nog even zo door zoals te lezen valt in de publicatie Lang geleden.
Maar klaarblijkelijk, en gelukkig, kan een schaakclub heftige stormen weerstaan en overleven.

Bij het doorbladeren van de jaargangen Eeuwig Schaak kreeg ik weer steeds meer bewondering voor de clubleden die het blad samenstelden en tenslotte onder de leden verspeidden.
Neem alleen maar de eindstand (en tussenstanden) van de onderlinge competitie. Lijsten met de namen inclusief de aantallen gespeelde partijen, de score, de aantallen gewonnen, remise en verloren plus de Keizerscore. Maar ook complete groepstabellen met de eindstanden van onze teams in de NHSB competitie.
Het moest allemaal uitgetypt worden op stencil, gevolgd door het afdraaien van de stencils, de pagina’s vergaren inclusief de advertenties, en vervolgens nieten en distribueren onder de leden. En dat tien maal per jaar. Hoe was dat mogelijk?? Het waren echt andere tijden.
Wat een weelde tegenwoordig: bericht intypen via de website, publiceren en hup, beschikbaar voor alle leden.
De standen in de NHSB of KNSB competitie: zoek het op op de NHSB- en de KNSB-website.

Voor de lijst aller lijsten is dus nog veel werk nodig. Voor de jaren 1981 t/m 2005 (uitgezonderd 1995 en 1999) is een lijst in wording hieronder weergegeven.
Het zal natuurlijk nooit mogelijk zijn om een volledige lijst, zoals voor Volendam gedaan is, samen te stellen. Voor de pre-Eeuwig Schaak jaren zijn wel de kampioenen bekend (zie de erelijst op deze website) maar de namen van de nummers 2 t/m 5 zijn waarschijnlijk niet meer te vinden.

Bij het doorbladeren van Eeuwig Schaak nummers kwam ik in het septembernummer van 1982 een gedicht tegen. Het was een gedicht uit een boekwerk dat collega’s van good old Foppe Reinders bij gelegenheid van zijn jubileum (bij Shell neem ik aan) hadden samengesteld. Een collega had een gedicht van Bertus Aafjes getiteld “Reizen” vrij bewerkt tot een gedicht getiteld “Schaken”. Na zoveel jaar blijkt die bewerking een actuele boodschap te hebben.

SCHAKEN

Schaken: dat is zijn geest losmaken
van de moeilijke zaken van alledag,
om hem vlot te laten geraken
op de vleugels van bord, klok en vlag.

Schaken is met vernuft combineren
met lopers, pionnen, torens en paard,
de tegenstander verwoed attakeren
want dame noch koning behoren gespaard.

Schaken is ook: met takt manoevreren
strategisch gebruik van ruimte en tijd,
d’illustere dame blijven begeren
tot eindelijk de koning aan het mat overlijdt.

Een spel van de geest, elegant, onbedorven
zonder haat, zonder bloed, zonder vrees, zonder pijn,
niemand is ooit aan schaken gestorven
schaken is oorlog zoals oorlog moest zijn.

(John Bosman zeer vrij naar een gedicht van B. Aafjes)

 

Delen