Categorieën
Vandaag :Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Looplijnen !?!

.

Degenen die het Corona Protocol van onze vereniging hebben gelezen, en dat heeft natuurlijk iedereen, zullen ook gezien hebben dat de tekeningen van de plattegrond van het speellokaal een lust voor het oog zijn, zeker voor diegenen die regelmatig te maken hebben met technische tekeningen.
Opmerkelijk vind ik dat alle schaakborden niet slechts schematisch zijn aangegeven. De schaakborden zijn in detail weergegeven: voorzien van de 64 velden, waarbij ook nog eens gezorgd is dat de beide witte hoekvelden rechts van de spelers liggen. De ontwerper van de plattegrond moet wel zeker een schaker zijn. Verder zijn alle relevante maten/afstanden in de tekeningen aangegeven.

Nu ik al twee clubavonden de club bezocht heb en voor me zie hoe de tafels ongeveer staan leest zo’n plattegrond ook gemakkelijker.

Belangrijk is natuurlijk de plaatsing van de tafels, maar ook de looplijnen, die nauwgezet in de plattegrond zijn weergegeven. vielen mij nu meer op. De looplijnen zijn de onderbroken lijnen die ook nog eens in de tekening met “looplijn” zijn aangegeven. Alles is voorzien van maat-aanduidingen.
Het idee van de looplijn zal zijn dat, indien de spelers aan hun bord zitten op de ingetekende plaatsen, een persoon lopend over de looplijn zich altijd minstens op 1,5 meter afstand van de schakers zal bevinden.
Een probleem kan ontstaan als twee of meer personen zich tegelijkertijd over de looplijnen bewegen. Twee personen die elkaar tegenkomen op een looplijn zullen elkaar niet kunnen passeren want zodra ze dit zouden doen komen ze óf te dicht bij elkaar én/óf te dicht bij de zittende schakers.
Dat betekent dat er met beleid langs de looplijnen gelopen zal moeten worden.

Het belangrijkste is, denk ik, dat de lopers (bedoelend de personen die lopen) over de looplijnen lopen en daarvan niet afwijken. Zouden ze wel afwijken dan zullen zij een zittende schaker te dicht naderen. En die schaker ziet dat niet want het gebeurt achter zijn rug. Dus dan ontstaat een situatie dat een persoon ongewild en ongemerkt wordt benaderd tot een afstand kleiner dan 1,5 meter. Dit moet te allen tijde vermeden worden.
Het blijkt dus dat het verkeer langs de looplijnen zijn eigen regels zal hebben.

De twee looplijnen langs de lange wanden lijken het meest geschikt om te gebruiken als men de stelling aan andere borden wil bekijken. Dat zijn dus de KIJK-LIJNEN.
Het is dan wel nodig dat zo’n looplijn-segment leeg is bij het betreden daarvan.
Maar het kan ook zijn dat iemand al vanaf het looplijn-segment partijen bekijkt. Dan kan je toch dat looplijn-segment oplopen onder voorwaarde dat je 1,5 meter afstand houdt, en, dat als de persoon terug komt lopen, dat je dan direct rechtsomkeert maakt en voor die persoon uitloopt om hem de gelegenheid te geven terug te gaan naar zijn bord.
Het wordt wat makkelijker als tafel 1 en/of 2 klaar zijn. Er zijn dan twee paden om een looplijn langs de lange wand te bereiken.

De centrale looplijn tussen de twee rijen van 5 tafels kan het beste vrijgehouden worden voor personen die zich naar de faciliteiten in het Triton willen begeven (bar, toilet, etc.).
Dit is dus de KOFFIEBIERWIJN-LIJN.
Let wel: ook op deze looplijn kan niet ingehaald of gepasseerd worden.

Naarmate de avond vordert en er partijen beëindigd zijn, zal er meer ruimte komen om te lopen en om naar stellingen aan andere borden te kijken. Aan het begin van de avond (eerste 1,5 uur) is het even afzien!

Eén en ander geldt natuurlijk ook voor de korte afstand looplijnen in de buurt van de kleine zaal.

Waarom is het belangrijk dat van de looplijnen juist gebruik wordt gemaakt?
1. Afstand houden is één der peilers van het in toom houden van het Corona-virus.
Vooralsnog neemt het aantal besmettingen toe. Kon ik in mijn vorige artikel aangeven dat de kans op de aanwezigheid van een besmette persoon op de clubavond ca. 4% was. Recent is die kans gestegen naar ca. 6% en de trend is dat die kans nog zal stijgen. (23/9/2020: met 600/100000 besmettelijken wordt de kans 9% (aanname: 50% van de besmettelijken, die syptomen hebben, blijft thuis))
2. Het is duidelijk dat er minder draagvlak is gekomen voor een strikte doorvoering van de Corona-werende maatregelen zoals de 1,5 m afstand. Daarom is het van belang dat een ieder, voornamelijk jegens een ander, zich zodanig beweegt dat de 1,5 m regel gehandhaafd wordt.
3. Bij een goede invulling van het protocol zal dat bij een ieder vertrouwen geven dat er het nodige aan gedaan wordt om gezond te kunnen blijven schaken. Men zal komen om te schaken op de clubavond. Zo niet, dan zullen sommigen het vertrouwen verliezen en afhaken.

Een snel bezoek aan de websites van 20 schaakclubs laat zien dat er nog weinig clubs zijn met een uitgebreid corona-protocol.  Maar wel blijkt dat de meeste clubs zich bewust zijn dat er een regeling nodig is om aan de competitie te beginnen. Maar een link naar een compleet protocol kom je weinig tegen. Eén club vermeldt op haar website dat men 1,5 m afstand moet houden, maar dat die afstand niet geldt voor de twee spelers aan het schaakbord (de verandering van het KNSB protocol per 2 september j.l. is hopelijk wel overgekomen, is echter nog niet aangegeven op de website).

Een compliment voor het Bestuur van onze vereniging met het opzetten en publiceren van een actueel gedegen corona-protocol.

.

Delen