Categorieën
Vandaag :Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Impressies van de wedstrijd Volendam 2 – Purmerend 3 2-6

.

De partij-impressies van de spelers van Purmerend 3 naar aanleiding van de laatste NHSB-wedstrijd in klasse 2C tegen Volendam 2 op 29 maart 2018 volgen hieronder.

De wedstrijd werd in prettige sfeer gespeeld.

De zaal bood een zeer ruime aanblik mede omdat een lange wand geheel voorzien was van spiegels. Uit  het gebruiksschema van de ruimte bleek dat in deze zaal vrijwel elke dag gedanst en gezwoegd wordt door jong en oud teneinde de conditie op peil te houden.
Het is duidelijk dat het schaken in Volendam een goede plaats vindt tussen de sporten.

Er werd bij de wedstrijd niet alleen gedacht, maar sommigen hebben ook nog even de handen uit de mouwen gestoken om twee tafels te verzetten. Frank onderscheidde zich daarbij bijzonder toen hij zijn krachten toonde door een grote tafel op te tillen en 90 graden de draaien en weer neer te zetten.
Wat bleek namelijk. De opstelling van de tafels was zodanig dat de langs een wand zittende schakers opgesloten zaten op een klein oppervlak. De stoelen van de twee iets verder van de wand zittende spelers kwamen ruggelings tegen elkaar zodat die horde niet te passeren was zonder die denkers ernstig te storen in hun overpeinzingen. De oplossing was om twee tafels te verzetten zodat men slalommend tussen de stoelen de open zaalruimte kon bereiken teneinde de benen te strekken of de andere borden te bekijken.

Het bleek dat Volendam met een tactische opstelling kwam. Aan bord 1 verscheen een goede bekende en wel John Bond. Hij was eerder ingevallen in het team maar steeds op de bordnummers 6 t/m 8. Overigens niet zo’n gek idee want Frank kreeg er een harde noot aan die veel tijd kostte om te kraken.

 

Maar na lang zwoegen was het resultaat een overwinning met 2-6, een iets kleinere overwinning dan de 1,5-6,5 die we op 26/11/2015 in dezelfde lokaliteit op dit tweede team van Volendam behaalden.
Op basis van de Elo-rating zou 2,5-5,5 de uitslag moeten worden. We overtroffen ons zelf met een half winstpunt.

1. Frank van der Moolen-John Bond 1-0

In de laatste ronde van het seizoen mocht ik aan het eerste bord spelen. Met Rob afgesproken dat we na de tegenvallende resultaten uit de eerste zes ronden, allebei de laatste partij maar eens moesten winnen. En dan kon ik dat maar beter meteen aan het eerste bord doen, vond ik.
Vanaf de auto naar het speellokaal oplopend met ‘onze’ John Bond vroeg ik hem nog of hij vanavond weer mocht invallen bij Volendam, maar hij wilde niks verklappen en liet mij in het ongewisse. Aangekomen bij de borden zetelde John zich tegenover mij aan het eerste bord. Leuk om zowel tegen als voor de bond te spelen.
Ik speelde een gambietje, dat John aannam. Hoewel hij het niet kende en alles achter het bord moest bedenken, speelde hij telkens de juiste voortzetting. Ik koos ervoor om de pion op het gevaarlijke b7 terug te pakken en daarnaast nog eens lang te rokeren, waardoor John over de b-lijn druk kon uitoefenen. Gelukkig kon ik stukken ruilen, waarna we beiden een dubbele toren en vijf pionnen overhielden. Daarbij waren de twee isolani’s van John een kleine zwakte. Ik kon uiteindelijk een pion winnen en na dubbele torenruil was het een race welke pion het eerste bij de finish was. We haalden allebei een dame, maar door de voor mij gunstige positie van de koningen, kon ik zijn dame meteen terug winnen, waarmee de strijd voorbij was.
Het was een spannende partij, waarbij mijn complimenten uitgaan naar John, die op papier nota bene 400 punten minder heeft. Maar zijn echte speelsterkte toonde hij vanavond achter het bord.

2. Henk Veerman-Rik Slaman 0-1

Wegens drukte in de privé sfeer heb ik niet echt lekker kunnen voorbereiden op mijn partij. De dag voor de wedstrijd hadden wij de sleutel gekregen van ons huis, de dag van de partij waren we flink aan het klussen geweest.

Maar goed, soms is geen voorbereiding de beste. Je bent er dan niet te veel mee bezig en de teleurstelling wanneer je voorbereide werk zinloos blijkt te zijn wanneer je een andere tegenstander krijgt is dan ook niet zo groot. Wel leer je er altijd van, dus afraden zal ik absoluut niet doen.
Ik speelde op bord 2 tegen Henk Veerman. Echt voorbereid had ik mij niet maar voor zover ik het mij voor de geest kon halen was het geen verrassing dat hij op bord 2 speelde. Hier en daar waren wel wat verrassingen in de opstelling van Volendam 2. Zo speelde Luc Preeker volgens mij tegen de qua rating sterkste tegenstander op bord 4.

De partij zelf was redelijk standaard. Ik speelde met zwart en het werd een Tarrasch in de Franse doorschuifvariant. Na de breekzetten c5 en f6 had ik de keuze om de f-lijn open te maken. In plaats daarvan schoof ik de koningsvleugel dicht door f5 te spelen. De witte loper op e3 deed daardoor niet veel meer maar ikzelf moest een lange omweg maken om mijn eigen lichte loper actief te krijgen. In plaats daarvan kozen wij er beiden voor om te gaan spelen op de damevleugel. Naar mijn mening stond ik daar actiever en door een positioneel gunstige ruil kreeg ik steeds meer grip op de stelling. Door de open a-lijn pakte ik het initiatief en na een grote afruil bracht mijn zet Da3 grotere problemen voor wit. Mijn paard stond behoorlijk sterk waardoor er gecombineerd kon worden met Paard en Dame. Wel moest ik eerst eeuwig schaak eruit halen door een rustige h6 in te lassen. Als ik deze zet had gemist, was de partij pot remise geweest.

Zoals het nu in de partij ging werden de vluchtvelden voor de witte koning ontnomen waardoor ik met een paar schaakjes een stuk kon ophalen. Als wit dit zou voorkomen liep hij mat. Wel moet ik hierbij vermelden dat Henk na de partij direct zijn eigen fout wist aan te wijzen. Hij had daarin gelijk. In plaats dat zijn koning op h2 bleef staan had een Df3 aan zijn kant mijn aanval behoorlijk verslapt. Of er dan nog winst in zat was nog maar de vraag.

Al met al ben ik erg tevreden met het resultaat. Met het team en daarbij behorende sfeer. Maar doordat ik weer terug verhuisd ben naar Grootebroek was dit voorlopig mijn laatste externe wedstrijd voor Purmerend. Ik heb daar samen met mijn verloofde, die uit Purmerend, komt een huis gekocht en keer daarom volgend seizoen weer terug naar Groene Zes-Schaaklust in Bovenkarspel. Ik heb het enorm naar mijn zin gehad en heb een lekker seizoen gedraaid. Op het moment ben ik bezig met mijn rijbewijs.. Zodra deze binnen is, zou het zomaar kunnen dat ik ooit weer terug keer bij deze prachtige club.

3. Kees Kerkdijk-Jan Sier 1-0

Een Italiaanse opening. Ook in de vorige wedstrijd tegen Volendam 2, op 26 november 2015 tegen Jan Veerman, kreeg ik toen de Italiaanse opening tegen.

De partij ging als volgt:

Voorafgaande aan de wedstrijd, net zoals de vorige keer, even met Henk Veerman gesproken. Hij is oud-lid van onze schaakclub in de tijd dat er in Volendam nog geen schaakclub was. We hadden het over onze partij van toendertijd en over de hevige sneeuwstorm in november 1978 toen het verkeer ernstige hinder ondervond, maar dat was echter geen enkel bezwaar voor de Volendammers om toch naar Purmerend te gaan om een avondje te schaken (Nu hebben de Volendammers een hele mooie faciliteit met het Pop- en Cultuurhuis PX). E.e.a. is in meer detail beschreven in het verslag van de wedstrijd van 26 november 2015 dat Henk klaarblijkelijk nog niet gelezen had. Dus hierbij gaat de link. Voor alle zekerheid zal ik de link ook nog per mail sturen naar de mailbox van de schaakclub Volendam: verslag van Volendam-Purmerend van 26/11/2015

4. Reinier Bodemeijer-Luc Preeker 1-0

Luc zette de partij weer superscherp op waarbij hij op een gegeven moment vier pionnen offerde om een aanval op de witte koning te krijgen. Ook al werd de koningsstelling ontmanteld (g- en h-pion verwijderd), de ontblote koning kon desondanks niet door de twee zwarte toren mat gezet worden. Met stukkenruil werd de aanval van Luc door Reinier ontzenuwd en kon het materiële voordeel van wit de doorslag gaan geven.

5. Rob Hählen-Gerard Veerman remise

Laat ik er kort over zijn. Dit was niet mijn beste partij. Als het me niet lukt om een voorsprong van twee pionnen winst in de opening te verzilveren, dan kan ik beter gaan toepen. Een combinatie met een damewinst voor twee stukken maar voor de helft gezien, de slotzet gemist.
Waar ik na het voortvarende begin een misrekening kon doen heb ik die niet nagelaten. Veel, heel veel, spoken gezien.
Tsja, een treurig extern seizoen.

6. Jan Veerman-Ton de Veij 0-1

Mijn partij tegen Jan Veerman verliep in 1e instantie prima voor mij. Ik vond eigenlijk dat zijn stelling ietwat weg had van gatenkaas.
Ik kon op de 17e zet de witte koning aanvallen, waardoor hij niet meer kon rokeren.
Op de 22e zet won ik een centrumpion. Daarna ging ik met mijn dame naar een verkeerd veld, waardoor Jan op de 27e zet een stuk won, waar tegenover ik wel weer een pion won en een stevige aanval kreeg. Toen wit hierna misgreep met een slechte torenzet, kon ik mat dreigen en tevens de toren aanvallen. Overigens kon wit mijn mooie loper nemen, maar met een dame tegen dame en paard en een koning die niet erg lekker stond, wist ik diverse pionnen te slaan waarna wit geen pion over hield en ik 6 pionnen meer had.

Door steeds maar schaak te geven had ik in ieder geval remise in handen, met tevens dreiging om de dames te ruilen. Dat lukte omdat in opperste tijdnood Jan Veerman de dame zelf aanbood. Jammer voor hem stond deze echter ongedekt en kwam er een eind aan een spannend potje.

7. Ties Wijnen-Martijn Veerman 1-0

Mijn tegenstander speelde nogal planloos.
Zijn tegenactie was makkelijk te pareren.

8. Hans Keizer-Serkan Milli remise

De partij liep uit op een eindspel waarbij Serkan reen loper en drie pionnen had. Wit had twee pionnen en een paard. Serkan verkeerde in tijdnood maar speelde alert en snel waarbij hij erin slaagde met de twee vrijpionnen op te rukken. Daarbij moest zijn tegenstander vrij veel tijd verbruiken zodat ook zijn tijd nijpend werd. Op een gegeven tijd kon Serkan, onder ruil van de stukken en twee pionnen, de overstap maken naar een eindspel van koning alleen tegen koning met pion.
De stand was zodanig dat Serkan de oppositie had, dus winst. Maar helaas gaf hij vrijwel ogenblikkelijk, geplaagd door de klok, die oppositie weg zodat een remise-eindspel ontstond.
Overigens moest ook zijn tegenstander lang nadenken om de weg naar remise te vinden. Jammer voor Serkan, want bij winst had hij toch weer wat extra punten aan de felbegeerde Elo-rating kunnen toevoegen.
De bestudering van deeltje 1 van Euwe over het eindspel wordt aanbevolen.

 

De wedstrijd Volendam-Purmerend was de laatste wedstrijd in de NHSB-competitie Klasse 2C.
Met deze overwinning eindigen we op de derde plaats.
Een niet onverdienstelijk plaats temeer daar we tegen beide koplopers een 4-4 gelijk spel wisten te bereiken.

Maar uiteraard hadden we op meer gehoopt, met name promotie naar de eerste klasse.
De teamleider zal de resultaten analyseren en mogelijkerwijs met concrete suggesties komen voor het seizoen 2018/2019.

Delen