Categorieën
Vandaag :Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Huishoudlijke mededeling van de Penningmeester, contributie 2019/2020!

Beste schaakleden schaakclub Purmerend,

 

Hierbij een dringend verzoek aan alle leden zonder machtiging en die nog niet betaald hebben, om de contributie 2019/2020 per omgaande te voldoen, door middel van overmaking op:NL73INGB0000411053 t.n.v. Schaakclub Purmerend.

De inning van de reguliere contributie  met een machtiging, zal in twee termijnen worden gedaan. De eerste inning (en nieuwe leden) zal plaats vinden rond 01 November 2019, gelieve hiermee rekening te houden.

Penningmeester Schaakclub Purmerend

Delen