Categorieën
Vandaag :Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Huishoudelijke mededeling contributie 2018/2019

Hierbij een dringend verzoek aan alle leden zonder machtiging en die nog niet betaald hebben, om de contributie 2016/2017 per omgaandete voldoen, door middel van overmaking op:NL73INGB0000411053 t.n.v. Schaakclub Purmerend.


Beste schaakleden schaakclub Purmerend,

De inning van de contributie  met een machtiging, zal in twee termijnen worden gedaan. De tweede inning (en nieuwe leden) zal plaats vinden rond 28 Februari 2019, gelieve hiermee rekening te houden.

Penningmeester Schaakclub Purmerend

Delen