Categorieën
Vandaag :
♔ niets op de agenda
Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Huishoudelijke mededeling contributie 2015/2016

Beste schaakleden schaakclub Purmerend,

De inning van de contributie van de leden met een machtiging, zal in twee termijnen worden gedaan. De eerste inning zal plaats vinden rond 30 november 2015, gelieve hiermee rekening te houden.

Hierbij een dringend verzoek aan alle leden zonder machtiging en die nog niet betaald hebben, om de contributie 2015/2016 per omgaande te voldoen, door middel van overmaking op: NL73INGB0000411053 t.n.v. Schaakclub Purmerend.

Penningmeester Schaakclub Purmerend

 

Delen