Categorieën
Vandaag :
♔ niets op de agenda
Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Hoe overwinnen we Corona?

De huidige tijd, waarin we in onze bewegingsvrijheid beperkt zijn als een koning op een hoekveld, geeft ons alle ruimte eens bezig te zijn met iets heel anders dan de waan van de dag. Niet bezig zijn met de verkiezingen in de VS, of het aantal mensen dat per dag besmet is met Covid-19.

Eindelijk tijd eens bezig te zijn met zoiets triviaals als bijvoorbeeld de prangende vraag hoe Corona te overwinnen is.

 

Diepgravende research met behulp van een omvangrijke database heeft mij geleerd dat er in de enkelvoudige vorm van Corona toch nog vijf verschillende varianten te onderscheiden zijn: A, D, J-1, J-2 en R. Daarbij is variant J-2 mogelijk een mutatie van variant J-1 en lijkt aanmerkelijk gevaarlijker. Variant J-1 is in alle gevallen overwonnen, J-2 is onverslaanbaar gebleken. Maar omdat de steekproef van bestrijdingswijzen van beide varianten niet heel groot is zijn er geen duidelijke conclusies aan te verbinden. Beschouwen we variant J als één soort Corona dan is het bemoedigende resultaat dat Corona J juist in 66,7% van de gevallen wordt overwonnen.

 

De meest voorkomende variant is Corona R. Uit de gegevens van de database blijkt dat de bestrijders van Corona in minder dan de helft van het aantal gevallen aan het langste eind trekt, slechts 45,5%. Het percentage waarin variant R slachtoffers maakt ligt met 61,5%, ruim boven het positieve bestrijdingspercentage, en is daarmee de meest gevaarlijke.

 

Uiteraard heb ik nog nader onderzoek gedaan naar welke aanpak het beste resultaat geeft. Helaas zijn de steekproeven niet erg groot. Toch zijn er enkele voorzichtige conclusies te trekken.

De eerste conclusie is dat de bestrijders van Corona, zeker waar zij het niet redden, wel eens wat meer aan een goede ontwikkeling hadden mogen denken. Sommige bestrijdingswijzen zien er echt knullig uit.

Een tweede conclusie is dat er nog geen eenduidige, gecoördineerde aanpak is. Corona is op veel manieren bestreden, waarbij opvalt dat veel landen hun eigen manier van aanpak hebben. Een nadere analyse laat zien dat de bestrijding zoals in de Scandinavische landen geen enkel positief resultaat oplevert. De solide Franse aanpak boekt gemengde resultaten en lijkt daarom veelbelovend. De resultaten in Italië zijn wisselend, de wijze waarop Corona tegemoet wordt getreden is tamelijk agressief. Op het vasteland gaat het faliekant mis, de aanpak op Sicilië werpt echter wel zijn vruchten af.

Het meest succesvol is de Engelse aanpak, die erg geïnspireerd lijkt te zijn op hoe men Corona in de omgeving van Barcelona (Catalonië) aanpakt.

De meer orthodoxe behandelwijzen, zoals die bijvoorbeeld in de Slavische landen wordt gehanteerd, leveren nog niet voldoende resultaat op om van succes te kunnen spreken. Dat kan te maken hebben met het tempo waarin de ontwikkelingen zich voltrekken. In nog geen 36% van de gevallen wordt winst geboekt.

Experimentele behandelingen, waarbij eerst veel moet worden geïnvesteerd, hebben nog maar in 50% van de gevallen succes.

 

Alhoewel het interessant is om nader onderzoek te doen naar de meervoudige vormen van Corona, vooral Corona Gentil roept de vraag op wat er dan wel zo aardig aan Corona is (in een steekproef van 70 wordt Corona slecht in 30% volledig overwonnen!), laat ik dat voor nu even zitten.

 

In tabel 1 zijn de resultaten uit mijn onderzoek van de database weergegeven. Het is duidelijk dat er nog een lange weg te gaan is voordat Corona voor 100% wordt overwonnen. Nu lukt dat nog maar in 45,5% van de gevallen, vooral te wijten aan Corona R.

 

Tabel 1

 

Corona variant Steekproef
grootte
Fataal Onduidelijk Corona

Overwonnen

Totaal
Corona
% Positieve
Bestrijding
Corona A 1 0 0 1 0 100,0%
Corona D 5 2 2 1 3 40,0%
Corona J-1 2 0 0 2 0 100,0%
Corona J-2 1 1 0 0 1 0,0%
Corona R 13 8 0 5 8 38,5%
TOTAAL 22 11 2 9 12 45,5%

 

 

 

Tabel 2 Gespecificeerde resultaten en bestrijdingswijzen

Wit Zwart Uitslag Opening
Corona, Danilo Carucci, Bruno 1-0 Alekhine’s defence: two pawns (Lasker’s) attack
Corona, Danilo Picciau, Marta 1/2-1/2 French: exchange (4.Bd3 Bd6)
Corona, Rafaele Lussu, Andrea 1-0 Giuoco Piano
Corona, Rafaele Sonis, Francesco 1-0 Giuoco Piano: Greco’s attack
Corona, Rafaele Mannino, Giacomo 1-0 King’s pawn game
Corona, Adan Blanco, Marcos 0-1 Nimzovich-Larsen attack: Indian variation
Corona, Rafaele Lobina, Giulio 1-0 Old Benoni defence
Corona, Rafaele Pistis, Laura 1-0 QP counter-gambit (elephant gambit)
Corona, Jesus Quijano Xacur, Oscar 1-0 Queen’s pawn game, Chigorin variation
Corona, Rafaele Sanna, Yuri 0-1 Queen’s pawn: Charlick (Englund) gambit
Serra, Emanuele Corona, Rafaele 1-0 Bird’s opening
Moroni, Luca Jr Corona, Rafaele 1-0 English: Neo-Catalan
Caglio, Luigi Corona, Rafaele 1-0 French: Tarrasch, open variation
Lima, Darcy Corona, Janet 1-0 King’s pawn opening
Jenkins, Dominique Corona, Janet 1-0 Philidor: Hanham variation
Ibba, Isacco Corona, Rafaele 1-0 QGD (plus Catalan & Dutch)
Marchionni, Daniele Corona, Rafaele 0-1 QGD: Albin counter-gambit
Giordano, Giulia Corona, Danilo 0-1 Queen’s pawn game, Chigorin variation
Onnis, Luca Corona, Danilo 1/2-1/2 Queen’s pawn: stonewall attack
Boi, Fausto Corona, Rafaele 0-1 Scandinavian (centre counter) defence
Toniolo, Massimo Corona, Rafaele 0-1 Scandinavian defence
Pes, Eleonora Corona, Danilo 1-0 Sicilian: Smith-Morra gambit

 

Bron: Megadatabase 2016

 

Voor degenen die zelf onderzoek willen verrichten hieronder de ruwe data. Verwacht geen hoogstandjes…

Delen