Categorieën
Vandaag :Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Het Witte Paard N1 – Purmerend N1 5,5 -2,5

.

Op 13 oktober 2018 werd te Zaandijk de NHSB Klasse 2B wedstrijd tussen Het Witte Paard N1 en Purmerend N1 gespeeld.
Een kort verslag van die wedstrijd verscheen op deze website, zie eerder verslag.

De wedstrijd werd in prettige sfeer gespeeld.
Uiteraard dank aan de gastheren voor hun gastvrijheid. En ook dank aan de scheidsrechter Chris de Saegher.
De vaste spelers van Purmerend danken maar liefst drie clubleden (Rob, Ton van Diepen en Rudolf) die bereid waren (zelfs voor Ton en Rudolf was dit een opvolgende avond van wedstrijdschaak) om in te vallen en ons team uit de nood te helpen.

Opgemerkt wordt dat de scheidsrechter een probleem had op te lossen met één der schaakklokken.
De volgende dagen is er een e-mail discussie geweest over het al dan niet reglementair invallen van een speler. De discussie was leerzaam en werd uiteindelijk afgerond met de conclusie dat alle spelers reglementaire rechten hadden om te spelen. Een aspect hierbij was dat dit het eerste seizoen is met twee gescheiden competities, nl. die van de NHSB en de KNSB. Het is soms dus zoeken welke reglementen van toepassing zijn, maar het is tenslotte ook een seizoen waarin moet blijken hoe de gescheiden competities samengaan.

Hieronder volgen de commentaren van de spelers die de uitnodiging aannamen om hun partij, in volgorde van beëindiging, toe te lichten:

bord 5 Romayn Brandsma-Piet Zegers 1/2-1/2 [1/2-1/2]

Bord 4 Roland van Soest-Vladimir Bartels 1-0 [1,5-0,5]

Bord 8 Emil Aktaas-Rudof Puister 1-0 [2,5-0,5]

Bord 2 Jan Brink-Ton de Veij 1/2-1/2 [3-1]
Na de teamsamenstelling van HWP te hebben bekeken had ik mij al voorbereid op Jan Rot, die ik al een paar keer aan het bord had getroffen.
Echter niet Jan Rot maar een andere rot uit het 1e KNSB-team Jan Brink nam tegenover me plaats.
Nu heb ik al diverse malen tegen Jan Brink gespeeld in de NHSB veteranentoernooien, nog nooit verloren maar ook nog nooit gewonnen.
En na 5 zetten tekende zich al een eerder gespeelde partij tegen hem af. De stelling bleef in evenwicht al had ik met zwart een dubbelpion op f7 en f6, maar dat is niets om je zorgen over te maken in deze stelling. Nadat ik druk was gaan uitoefenen over de half open g-lijn, miste ik volgens mijn tegenstander, als ik de lopers had geruild, pionwinst op de damevleugel. Dat leek ook zo, maar Fritz liet heel snel zien dat even later de pion weer zou worden teruggewonnen.
Na nog een paar schermutselingen besloten we om op de 28e zet de vrede te tekenen.

bord 3 Luc Preeker-Robin Mandersloot 0-1 [4-1]

bord 7 Ton van Diepen-Hans van Heems 1/2-1/2 [4,5-1,5]
Ik had de eer om voor Purmerend N1 onder leiding van Kees Kerkdijk te mogen invallen. Zij spelen in de tweede klasse waar ik nog nooit een wedstrijd in gespeeld heb. Kees had mij met wit aan bord 7 gezet.
Ik speelde volgens Fritz de gesloten Ruy Lopez: Chigorin Verdediging? Oké, het zal wel. Fritz gaf ook aan dat zet 17 de laatste zet uit het boek was en dat doet mij dan weer deugd want meestal ben ik na een zet of 7 al uit het boek. Zal ik dan toch ooit die 1700 ratingpunten gaan halen?
Na zet 21 Lb1 wordt gezegd dat zwarts positie in het nauw zit en na 21. Pa5 van zwart zegt Fritz dat ik een zeer actieve stelling heb. Dat vond ik zelf ook maar hoe dan verder? Dat is altijd lastig.
Na een paar mindere zetten verloor ik zelfs een pion op d5. Helemaal niet gezien en daar ging mijn mooie stelling, prachtig opgebouwd en in no time afgebroken.
Vanaf dat moment moest ik knokken en mijn tegenstander bezig houden op de koningsvleugel wat aardig lukte. Het spel eindigde op zet 45 door zetherhaling van mijn kant.

Uiteindelijk wel lekker gespeeld en weer een ervaring rijker. Na afloop vertelde mijn tegenstander dat hij deze opening toevallig heel goed kende. Dat heb ik weer.
Bedankt voor de uitnodiging en veel succes in de volgende ronde. Hoop dat je team dan compleet is.

bord 6 Leendert Saarloos-Kees Kerkdijk 1/2-1/2 [5-2]
Drie jaar geleden kwamen we ook tegen dit team uit en wonnen toen met 3-5.
Ook deze keer togen we naar het Verpleegtehuis Evean Guisveld. Voor het geval dát: er heerst, zeker voor schakers die geluidgevoelig zijn, een weldadige rust in het gebouw. Verder kan men als bewoner geheel inpandig naar de schaakclub lopen of (eventueel als bedlegerige met bed en al) gereden worden.
In de speelzaal hangen drie zwart-wit foto’s uit de goede oude tijd (ca. 1920?): een foto van kermisplezier met een draaimolen en toeschouwers. Vervolgens een foto van brandweerlieden met helm en bijl staande voor de brandweerwagen. Maar de kroon spant toch wel een op een lagere school (tegenwoordig basisschool) genomen klassenfoto (geschat klas 2 (groep 4)) met leerlingen, juffrouw, meester en Sinterklaas met een geheel echte ouderwetse Zwarte Piet. Probleemloos, geen demonstranten te zien op de foto!

Hierbij het notatieformulier van mijn partij. Een variant op het Damegambiet met 4. c4-c5. Deze zet heb ik wel enkele keren in een rapid gehad waarbij ik ook met c6 antwoordde en daarna e7-e5 ging doorzetten en goed spel kreeg. Dat lukte altijd wel maar nu had ik klaarblijkelijk in Leendert een taaiere tegenspeler gevonden.  Na e7-e5 bleef ik toch ingesnoerd staan en het duurde lang voordat ik eindelijk eens zijn dameloper enigszins kon neutraliseren.

De reden dat ik het formulier laat zien is dat ik aan de top van het formulier tijdens de partij een berekening heb zitten maken van de tijd die Ton van Diepen en tegenstander verbruikt hadden rond mijn 15e zet en de tijd die Leendert en ik op dat moment verbruikt hadden. Daaruit bleek dat wij ongeveer 12 minuten minder tijd zouden hebben verbruikt dan Ton van Diepen en tegenstander, althans als ik uitging van de stand der klokken. In de berekening had ik rekening gehouden met de 10 seconde bonus per halve zet (+8 minuten bij Ton en +5 minuten aan mijn bord).
Ook op de andere klokken las ik tijden af die meer overeenkwamen met de tijden aan het bord van Ton dan aan mijn bord.
Na enig wikken en wegen besloot ik de wedstrijdleider mijn bevindingen mee te delen. Hij dacht, geloof ik, eerst dat ik kwam klagen over een te snel lopende klok, maar het ging eerder over een te langzaam lopende klok.
Helaas was het niet mogelijk om tijdens het lopen van de klok te bekijken wat de instelling van de klok was anders dan de klok uit en weer aan te zetten. Derhalve werd een andere klok ingesteld zodat we verder konden spelen. (Overigens kan dat wel op de klok DGT2010: rechter knop ingedrukt houden, maar je ziet alleen het nummer van de instelling maar niet de grootte van de bonus).
De wedstrijdleider constateerde dat de klok niet ingesteld was op instelling 18 met 1:40 plus 10 sec/zet, maar op instelling 20. Dat betekent dat Leendert en ik 30 sec bonus per zet kregen. Wij kregen dus per zet 20 sec extra. In 15 zetten krijgen we dan 15x2x20 sec = 600 sec = 10 minuten extra tijd.
De conclusie is om altijd te controleren of de klok goed ingesteld is. De display 1:40 plus bonus kan nog van alles betekenen.

Al met al weer een leerzame avond.

bord 1 Rob van Someren-Andre Meester 1/2-1/2 [5,5-2,5]

 

 

Toegevoegd op 18 oktober 2018:
Op 16 oktober 2018 veegde Aris de Heer N1 resoluut de vloer aan met De Waagtoren N2 met 6-2!! Hiermee staat Aris de Heer op de derde plaats in klasse 2B, terwijl ons team onderaan bungelt samen met ZSC Saende N1 op de laagste plaatsen 7 en 8!!!
Over die overwinning van Aris de Heer zal binnenkort wel weer een lezenswaardig verslag verschijnen op de website van Aris de Heer.

.

Delen