Categorieën
Vandaag :
♔ niets op de agenda
Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Hans Ree briljant schaakkolom-schrijver.

.

Hans Ree, wie kent hem niet, zo niet dan van het Paard van Ree, schrijft al jaren de schaakrubriek in de NRC. De rubriek is slechts een halve pagina lang met altijd een inleiding, een volledige bondig geanalyseerde actuele partij en een schaakopgave middels een recente partijstelling. Altijd met de sudoku de eerste twee rubrieken die ik zaterdagmorgen lees.

Ondanks internet, met zijn vele mogelijkheden om het schaken te volgen, is en blijft de rubriek van Hans Ree de moeite waard om te lezen. Hij is altijd weer in staat om in de inleiding aspecten te  vermelden die je nauwelijks ergens anders zult vinden.

In de schaakrubriek van 9 februari 2020 werd een partijfragment uit de partij Ju Wenju tegen Alexandra Gorjatsjkina om het WK-match vrouwen besproken. Alexandra bood in een dame-eindspel dameruil aan met overgang naar een pionnen-eindspel. Wenju ging daarop in en won het pionnen eindspel.
Ree stelt dat men pas naar een pionnen-eindspel mag overgaan als het pionnen-eindspel tot het eind toe wordt doorgerekend. Elke ervaren coach zou hier op hameren. Er dient niet uitgegaan te worden van het gevoel dat je beter staat. Nee, uitrekenen!

Deze rubriek sloot feilloos aan bij mijn beker-partij tegen BJM die ik op 30 januari 2020 speelde en die ik kort besprak bij mijn partij-impressie van de wedstrijd Bakkum-Purmerend N1 bord 8: In mijn beker-partij miste ik een overgang naar een gewonnen eindspel. Ja, volgens een analyse achteraf met Fritz13. De reden dat ik niet op het pionnen-eindspel inging was dat het me niet duidelijk werd dat het eindspel echt voor mij gewonnen zou zijn. Wegens een achtergebleven pion vreesde ik dat BJM tegenkansen zou kunnen krijgen als ik in zet-dwang zou komen.
Het artikel van Ree geeft me dus achteraf gelijk: “Is het pionnen-eindspel achter het bord niet tot het eind uit te rekenen dan dient men er verre van te blijven.” Zo bleek zijn bespreking van de partij Ju Wenju tegen Alexandra Gorjatsjkina actueel te zijn, maar ook voor mijn kort daarvoor gespeelde partij met BJM!!

In de rubriek van zaterdag 15 februari 2020 komt Ree met een verrassend nieuwtje: de middels het Corus toernooi bekende Indiase grootmeester Baskaran Adhiban verloor een partij in een teamwedstrijd in India. De partij werd door zijn tegenstander opgeëist omdat Baskaran een (nota bene analoog, dus geen smart watch) horloge droeg. Klaarblijkelijk is er in India een nationaal schaakreglement van kracht dat het dragen van horloges verbiedt op straffe van verlies van de partij. Ree voorziet verboden op het dragen van een bril (in verband met de Google-bril met ingebouwde camera) en voor pacemaker-dragers!

.

Delen