Categorieën
Vandaag :Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Dit jaar géén 1 april grap wegens het corona-virus

.

Het is al bijna traditie dat sommige leden van de schaakclub een 1 april valletje uitzetten.

Zo werden verleden jaar leden opgeroepen om mee te helpen om alle schaakklokken van winter- op zomertijd over te zetten zodat er de opvolgende avond direct met de partijen van start zou kunnen worden gegaan.
Ook werd er aandacht gevraagd voor een door het Bestuur spoedig in te voeren stoelstapelplicht voor verliezers en remiseschuivers.

Op 1 april 2018 werd uw aandacht gevraagd voor de resultaten van een belangwekkend wetenschappelijk onderzoek dat onder clubleden was uitgevoerd. Het bleek dat de schaakresultaten positief correleerden met de Body Mass Index: dus hoe dikker hoe beter het resultaat in de Keizercompetitie.

In 2016 werd uw aandacht gevraagd voor het schaken op een bolvormig schaakbord. Bekende termen uit het vlakke schaak op een vierkant bord zoals mat op de onderste lijn, het Paard van Ree, of de uitdrukking “paard op de rand dood in het land” hebben op dat bolvormige schaakbord geen betekenis omdat er geen bordrand is. Een tekening van zo’n bord uit een boek moest uit het artikel geschrapt worden omdat de auteur van het boek op zijn auteursrechten zou hebben gewezen. Maar niemand tuinde in deze aprilmop.

Op 8 maart j.l. plaatste ik een nietszeggend artikel op deze website over het corona-virus en de aandacht die de KNSB daarvoor vroeg. Dat was in de tijd dat het virus nog als een modaal virus werd beschouwd. Ik was voornemens aan dit virus een 1 aprilmop te verbinden. Ik wilde een oproep plaatsen om leden te vragen om bord, stukken, opbergdozen en klokken virusvrij te komen maken. Het artikel van 8 maart had ik geplaatst om in het beoogde artikel van 1 april naar dat artikel van 8 maart te verwijzen teneinde argeloze lezers zand in de ogen te strooien en hen af te leiden van de datum van 1 april naar 8 maart.
Maar ondertussen zien we de impact en het gevaar van het virus en is het niet gepast om over het corona-virus grappen te maken. Daarom zie ik af van verdere 1 april publicaties. Daarom is deze publicatie gepubliceerd op 31 maart en niet op 1 april.

Ondertussen is Het Triton, ons geliefde clubonderkomen, gesloten en kunnen we niet schaken in onze zaal. Wel kan er iedere donderdagavond geschaakt worden via lichess.org en dat beveel ik ook van harte aan.

Een ander neveneffect van het gesloten Triton-gebouw is dat de bewoners van het gebouw merken dat het rustiger is in hun woonomgeving. Er is niet meer een gestaag in- en uitlopen van mensen, zoals schakers, klaverjassers, bezoekers van de Repair Shop etc., met de daarbij behorende geluiden. Ook is het de bewoners opgevallen dat de lucht veel zuiverder is dan voorheen. Dat hangt uiteraard samen met minder verkeer, dus minder uitlaatgassen, op het parkeerterrein. Maar ook een rol speelt dat er zich minder rokers ophouden bij de ingang van het Triton en rokers bezwangeren de atmosfeer met verbrande tabakspartikels.
Naar zeggen van welingelichte kringen hebben enkele actievoerders actie ondernomen om het roken op het Triton terrein te doen verbieden. Als compromis is voor hen acceptabel dat rokers wel toegestaan wordt te roken op het parkeerterrein van het Makado Centrum.
Naar mijn mening is dat een heel goed compromis dat alle partijen ten goede zal komen: a) de Triton-bewoners hebben schone lucht, b) de rokers kunnen roken en ook de wandeling heen en weer naar het Makado Centrum herstelt in zekere mate de effecten van het roken en reinigt de kleding van de roker van tabakspartikels, c) de tegenstander van de roker wordt niet gehinderd door tabakspartikels die los zouden kunnen komen van kleding van de roker.

Laten we hopen dat volgend jaar april 2021 de toestand genormaliseerd is en dat de 1 april moppen weer zonder gêne gepubliceerd kunnen worden.

Overigens heeft het idee van het ontsmetten van de stukken, borden en klokken toch de aandacht nodig.
Een artikel in de NRC van 28/29 maart 2020 Wetenschap katern pagina W5 getiteld “De ongunstige rol van de deurkruk” gaat over het vermogen van het corona-virus om te overleven op oppervlakken, bijvoorbeeld op deurkrukken die iedereen aanraakt.
Enkele dagen later zag ik in het OLVG ziekenhuis dat die les ernstig werd genomen. In een eindeloze bijna geheel verlaten gang zag ik een charmante verpleegster met tissues en een fles ontsmettingsmiddel van alle deuren de deurkruk ontsmetten. Een toevallig passerende arts complimenteerde haar met haar werk.
In het NRC artikel wordt een opsomming gegeven van wat er nu gepubliceerd is over dit aspect:
Gevonden is dat de stabiliteit van corona partikels op verschillende oppervlakken sterk uiteenloopt. Op karton en koper was de stabiliteit gering. Daarentegen was de stabiliteit veel beter op roestvaststaal en plastic.
Onderzoekers in Hong Kong vonden dat op papier en tissues de levensvatbaarheid van het virus snel afneemt. Textiel en ook weer RVS werden genoemd als materialen waarop het virus langer overleeft.
Dus niet alleen door hoesten en niezen gevormde druppeltjes brengen het virus over maar ook via oppervlakken kan dat gebeuren zoals handen (daarom geen handen meer schudden) en winkelwagens (zodat nu supermarkten het handvat van winkelwagens voor u ontsmetten).

De hamvraag is dus hoe lang een mogelijk corona-virus overleeft op onze mooie nieuwe geverniste houten stukken, borden en plastic klokken?! Is er dan toch een oproep voor desinfectie nodig als de corona-crisis ten einde loopt???

.

Delen