Categorieën
Vandaag :Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Fijne Feestdagen

Beste leden,

De laatste dagen van 2022 tikken weg. De feestdagen staan voor de deur en de laatste clubavond van 2022 is achter de rug. Tijd om even kort terug te blikken op 2022. Het was een bewogen jaar waarin we vanaf de laatste ledenvergadering gelukkig eindelijk weer over een voltallig bestuur konden beschikken. Een sterk team dat in korte tijd wat “achterstallig onderhoud” heeft kunnen wegwerken waardoor we er nu als vereniging bestuurlijk weer goed voor staan. De laatste stap in dit proces is het actualiseren van onze statuten en huishoudelijk reglement dat tijdens de eerstkomende ledenvergadering zijn vervolg zal krijgen.

Ook zijn we eindelijk van die vermaledijde corona maatregelen af en kunnen als vanouds weer normaal tegenover elkaar zitten. De alcoholvrije periode heeft gelukkig maar heel kort geduurd zodat ook de apres chess weer zijn intrede deed. Tijd ook om even stil te staan bij leden die een zware tijd doormaken of doorgemaakt hebben. Henk Breeuwsma, Evert Schlebaum, Paul Meijer en Peter Bruins en wellicht anderen. Wij wensen hen in het bijzonder veel sterkte en hopen hen snel weer te mogen begroeten.

Vooruit blikkend zie ik nog een duidelijke uitdaging in het vergroten van de verbondenheid en gezelligheid binnen de vereniging. In dat verband noem ik ook de enigszins teleurstellende opkomst bij de nieuwjaarsreceptie en aansluitend toernooi. Slechts 23 aanmeldingen voor de receptie waarvan 22 het toernooi willen spelen. Dat moet toch echt beter kunnen. Mogelijk moeten we de oorzaak daarvoor bij de organisatie zoeken. Indien u daar een mening over heeft dan hoor ik dat uiteraard heel graag, maar zo niet, grijp dan die laatste kans om u nog aan te melden.

Rest mij u mede namens het bestuur hele fijne feestdagen te wensen. Een goede jaarwisseling en een gezond en sportief succesvol 2023 en tot ziens op de Nieuwjaarsreceptie.

Rob van Someren

Delen