Categorieën
Vandaag :Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Feike Dokter

De krantenknipsels van Feike Dokter.

Een paar jaar geleden, bij de verhuizing van Het Noot naar Triton, kreeg ik van Jan Poland toestemming om een aantal oude krantenknipsels uit het schaakclub archief mee naar huis te nemen met de belofte om ze weer spoedig terug te brengen.
Die belofte moet ik wel nakomen, weshalve ik recent deze krantenknipsels ter hand genomen heb.

De krantenknipsels blijken knipsels te zijn uit De Telegraaf en wel van de wekelijkse schaakrubriek uit de periode 16 mei tot en met 10 october 1931!!

Het feit dat de knipsels zich bevinden in het archief van de Schaakclub Purmerend, de periode 1931 betreffen en onze schaakclub opgericht is op 25 november 1931 (deze maand dus 84 (!!!) jaar geleden) doet vermoeden dat deze knipsels zonder twijfel toebehoord hebben aan één der oprichters van onze schaakclub en wellicht wel aan de meest bekende oprichter, wiens foto op deze website voorkomt, notaris Feike Dokter.

Uiteraard ademen deze knipsels geheel te tijdgeest uit van die jaren. Natuurlijk kan men de schaakrubrieken lezen en een indruk krijgen wat de schaker toen bezig hield. Maar ook op de achterkant van de knipsels zijn diverse interessante berichten te lezen.

Zo lezen we o.a. het volgende:
-De vissers hebben de vangst op overvloedig aanwezige ansjovis in de Zuiderzee gestaakt omdat de overvloedige vangsten zo goed als onverkoopbaar zijn wegens de grote aanvoer van ansjovis op de markt.
-In Amsterdam wordt een overvloed aan gemeubileerde en ongemeubileerde appartementen te huur aangeboden.
-In het Grand-Theatre loopt de operette “Kom, schaak me toch” met Enny de Leeuwe. Dit ging ongetwijfeld over een andere soort sport dan ons schaken!
-In een interview zegt de heer Pander, directeur van de vliegtuigfabriek Pander te Den Haag, dat, na het overwinnen van nog enkele bezwaren, in de toekomst het kleine vliegtuig de auto zal verdringen.
-In october 1931 trad in Duitsland het kabinet Brüning aan.
-Een dag voor de bijeenkomst van de zich nationaal noemende oppositiepartijen te Harzburg, Duitsland, wordt de heer Adolf Hitler, in het artikel aangeduid als de leider van de Hakenkreuzler, door de Rijkspresident Hindenburg ontvangen. Hitler had om dat bezoek al maanden eerder verzocht. Er wordt in het artikel gespeculeerd wat de bedoeling van Hindenburg kan zijn dat hij Hitler op dit tijdstip ontvangt.
-In New York vertelde een 93-jarige vrouw dat zij al 30 jaar al haar geld bij zich droeg, zijnde een half miljoen dollar.

Voor wat het schaken betreft:
-23 mei 1931: er wordt vermeld dat Capablanca naar Nederland zal komen om een match van 10 partijen te spelen tegen Euwe.
-Overigens wordt de uitslag van de match (Euwe-Capablanca 4-6) niet in de schaakrubriek vermeld.
Wel wordt er een overzicht gegeven van commentaren van de buitenlandse pers n.a.v. deze match. De teneur is dat men vindt dat de Wereldschaakbond nu actie dient te nemen om een match tussen Capablanca en Aljechin te organiseren. We weten nu dat die match er niet is gekomen, maar wel, in 1935, een match Euwe-Aljechin die Euwe het wereldkampioenschap schaken bracht.
-Er is een rubriek Correspondentie waaruit af te leiden is dat sommigen toendertijd van mening waren dat ook officieren (zoals de stukken toen genoemd werden) een pion en passant zouden kunnen slaan!!! met als argument dat de spelregels nergens uitdrukkelijk vermelden dat uitsluitend een pion en passant kan slaan.
-Op 1 augustus 1931 speelde Capablanca een simultaanseance, aangeboden door het Dagblad De Telegraaf. Drie partijen werden door Capablanca verloren en die partijen werden gepubliceerd in de schaakrubriek.
-De massakamp Zeeland tegen Antwerpen, gespeeld in Terneuzen, werd door de Zeeuwen met 20,5 – 12,5 gewonnen.
-In de rubriek van 10 october 1931 werd als wetenswaardig feit o.a. vermeld dat Capablanca via New York verder reisde naar Cuba. Over Aljechin is het goed te weten dat hij in Yoegoslavie op vacantie was en dat hij kort daarna zou terugkeren naar Parijs om zijn serie artikelen (ongetwijfeld over schaken) te hervatten.
-De zettenreeks 1 d4 d5 2 c4 c6 3 Pf3 Pf6 4 Pc3 dc4x 5 a4 wordt in een partijbespreking de Lazy Man’s opening genoemd. Het zou getuigen van gemakzucht om altijd maar weer 1 d2-d4 te spelen.
De huidige topspelers zullen zich in deze mening zeker niet kunnen vinden!

Overigens werd de rubriek geschreven door W.A.T. Schelfhout, onder schakers bekend als Wats, wonende Marnixstraat 321 te Amsterdam.
Een zestigtal partijen van Wats zijn te vinden op internet, zie Partijen Wats

Binnenkort geef ik de krantenknipsels terug aan Jan Poland zodat de knipsels weer voor allen ter beschikking komen.

CK

Delen