Categorieën
Vandaag :
♔ niets op de agenda
Vandaag jeugd:
Vandaag niets op de jeugdagenda

Een rookpauze: lang geen gek idee!?

.

In de NRC van 12 augustus 2022 pagina 7 verscheen een artikel dat kopte “Afvalstoffen maken diepe denker moe” en waarbij ook nog eens een foto was afgedrukt van de match om het wereldkampioenschap tussen Kortsjnoj en Karpov 1978. Zo’n artikel trekt natuurlijk de aandacht van elke schaker.

Het artikel gaat over een onderzoek van een Franse onderzoeksgroep onder leiding van Antonius Wiehler (Paris Brain Institute).
Mentale uitputting treedt op door langdurig nadenken. Daardoor kan er in het  prefrontale hersenschors, dat dan actief is, een ophoping van glutamaat ontstaan. Glutamaat wordt gevormd bij de overdracht van informatie tussen de hersencellen. Daardoor zal het denkproces niet meer optimaal verlopen en ontstaat er bij de persoon een verlangen naar ontspanning.
Een en ander is experimenteel vastgesteld: de proefpersonen lagen in een MR-Spectroscoop gedurende het denken zodat de hoeveelheid glutamaat continu gemeten werd. De proefpersonen kregen continu problemen voorgelegd zodat een vergelijking kon worden gemaakt tussen scores in de loop van de tijd.

Van vakgenoten kwam enige kritiek. Er werd opgemerkt dat er alleen gedurende het denken naar het verloop van de glutamaat concentratie werd gekeken, maar niet gedurende de korte rustperionden van de proefpersonen. Rust kan het effect hebben dat de glutamaat-concentratie daalt zodat de denkprocessen weer optimaal kunnen verlopen.

Nu ging mij een licht op.
Op de schaakavonden zie je onze leden achter de borden zitten. Sommigen zitten de hele avond op hun stoel, anderen lopen soms wat rond angstvallig hun bord in de gaten houdend. Echter, er zijn ook spelers die de zaal verlaten en zelfs naar buiten gaan om er te gaan roken. Langere tijd zie je dan hun bord, onbezet door de roker die buiten zit, terwijl de klok van de roker rustig de tijd aftelt. Allemaal verloren bedenktijd denken wij dan.

Maar zou het niet zo kunnen zijn dat de betreffende rokers juist in het voordeel komen: In de frisse lucht en bevrijd van de aanblik van hun stelling ontspannen zij zich en het glutamaat wordt afgevoerd uit hun prefrontale hersenschors. Geheel optimaal treden zij dan weer aan achter hun bord en hebben dan voordeel ten opzichte van hun tegenstander wiens schors vol glutamaat zit (en dus meer kans heeft fouten te maken in zijn denkproces).

Onderzocht zou moeten worden of wellicht het roken het extra effect heeft dat sneller het glutamaat wordt verwijderd. Indien dat zo zou zijn, dan neem ik alle opmerkingen over roken en rokers  terug.

Maar vooralsnog is het nog niet zover. Wellicht dat het optimum is om naar buiten te gaan, rustig te gaan zitten en de frisse lucht op te snuiven in plaats van met tabakspartikels bezwangerde sigarettenrook te produceren.

 

.

 

 

Delen